ΕΥΔΑΠ: Αύξηση κερδών 10% το 2018

Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019 17:56
UPD:17:58

Σε 80,3 εκατ. ευρώ έναντι 66,5 εκατ. της χρήσης 2017 ανέρχονται τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, ο κύκλος εργασιών την προηγούμενη χρονιά διαμορφώθηκε στα 322,4 εκατ. ευρώ, μειωμένος μόλις κατά 1,5% σε σχέση με τα 327,3 εκατ. ευρώ του 2017. Ωστόσο, οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της εταιρείας για τη χρήση του 2018, εμφανίζονται ενισχυμένοι, λόγω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων, προ αποσβέσεων, κατά 6%.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 229,5 εκατ. ευρώ, έναντι 244,7 εκατ. ευρώ, το 2017. Σημειώνεται ότι, στη χρήση του 2017, είχε αναγνωριστεί ποσό 11,8 εκατ. ευρώ ως επιπρόσθετο κόστος προϋπηρεσίας για τη μελλοντική εφάπαξ αποζημίωση των εργαζομένων.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ (+14,2%) και διαμορφώθηκαν στα 96,7 εκατ. ευρώ από 84,7 εκατ. ευρώ, το 2017. Το EBITDA margin αυξήθηκε στο 30,0% από 25,9%, το 2017. Ομοίως και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) της εταιρείας κατέγραψαν αύξηση κατά 11,2 εκατ. ευρώ (+23,4%) και διαμορφώθηκαν στα 59,1 εκατ. ευρώ από 47,9 εκατ. ευρώ, το 2017. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 18,3% από 14,6%, το 2017.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 21%, διαμορφωμένα στα 80,3 εκατ. ευρώ από 66,5 εκατ. ευρώ, το 2017, ενώ και τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά +10%, στα 48 εκατ. ευρώ από 43,5 εκατ. ευρώ, το 2017. Το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 14,9% από 13,3%, το 2017.

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές εισροές για τον όμιλο αυξήθηκαν από 68,3 εκατ. ευρώ, το 2017, στα 112,3 εκατ. ευρώ, το 2018, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές της επιχείρησης (Free Cash Flows to the Firm) για τον όμιλο διαμορφώθηκαν στα 108,8 εκατ. ευρώ από 64,5 εκατ. ευρώ, το 2017.

Τέλος, η ΕΥΔΑΠ θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 28.755.000 ευρώ (0,27 ευρώ ανά μετοχή μεικτό), αυξημένο κατά 35%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα