Επέκταση των καταστημάτων McDonald's στην Ελλάδα

Η Premier Capital plc θα αναπτύξει 13 νέα εστιατόρια
Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019 12:02
UPD:12:02
REUTERS/LUCY NICHOLSON

Από την έντυπη έκδοση

Της Σ. Εμμανουήλ
semm@naftemporiki.gr

Σε περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου της McDonald’s στην Ελλάδα στοχεύει η Premier Capital plc, developmental licencee του αμερικανικού σήματος, η οποία υλοποιεί τετραετές επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 64 εκατ. ευρώ, με ανάπτυξη εστιατορίων τόσο στη χώρα μας όσο και στις Βαλτικές χώρες, στη Ρουμανία και στη Μάλτα (όπου είναι και η έδρα της).

Το τρέχον έτος η Premier Capital plc θα αναπτύξει 13 νέα εστιατόρια, σε συνέχεια των 10 που άνοιξαν το 2018. Έχει στόχο τα 176 εστιατόρια McDonald’s μέχρι το 2021 από 147 σήμερα (77 McDrive και 51 McCafe), όπου απασχολούνται πάνω από 8.200 άνθρωποι. Ειδικότερα στη Ελλάδα στοχεύει σε δίκτυο άνω των 30 εστιατορίων στο ίδιο διάστημα, από 23 σήμερα. Παράλληλα συνεχίζεται το πρόγραμμα αναβάθμισης του δικτύου, που θα ολοκληρωθεί έως το 2020. 

Έχοντας επενδύσει πάνω από 16-17 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, από το 2011 που ανέλαβε την ανάπτυξη της αμερικανικής αλυσίδας εστιατορίων, δρομολογεί επενδύσεις επιπλέον 10 εκατ. ευρώ στην επόμενη τριετία.

Τα μεγέθη

Ας σημειωθεί ότι το 2018, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της εταιρείας, η δραστηριότητα συνέχισε να αναπτύσσεται με θετικό πρόσημο, σε συνέχεια των θετικών επιδόσεων του 2017. Χάρη στη στρατηγική της διοίκησης να απαντήσει στην αρνητική οικονομική συγκυρία μέσω της δημιουργίας νέων εστιατορίων, σύμφωνα με τον ισολογισμό 2017 η ελληνική θυγατρική εμφάνισε ενισχυμένες πωλήσεις 29,135 εκατ. ευρώ από 25,113 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση και καθαρά κέρδη 189.070 ευρώ από ζημιές 587.645 ευρώ αντίστοιχα.

Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στα 10,43 εκατ. ευρώ από 8,98 εκατ. αντίστοιχα. Το 2017 η εταιρεία είχε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 602.066 ευρώ, αλλά η υποστήριξη της μητρικής εταιρείας αποτέλεσε εγγύηση για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Η εταιρεία, που έχει αυξήσει το δυναμικό της σε πάνω από 650 εργαζόμενους, συνέχισε την προσπάθεια περιορισμού του κόστους, γι’ αυτό και διατηρεί συνεργασία με ανεξάρτητο κέντρο διανομής, με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο των αγορών και την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων.

Το 2017 η Ελλάδα εμφάνισε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης συγκριτικά με τις υπόλοιπες αγορές όπου η μαλτέζικη εταιρεία αναπτύσσει το σήμα McDonald’s και απ’ όπου άντλησε συνολικά έσοδα 263 εκατ. ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα