ΟΑΕΔ: Προπληρωμή επιδόματος ανεργίας και δώρου Πάσχα

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2006 18:30

Την προπληρωμή από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2006, των τακτικών επιδομάτων ανεργίας που καταβάλλονται κανονικά μέχρι και τις 24 Απριλίου 2006, και των δώρων του Πάσχα, ανεξάρτητα από το χρόνο θεμελίωσης του δικαιώματος λήψης του εν λόγω βοηθήματος από τους δικαιούχους, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Oροι και οι προϋποθέσεις λήψης του δώρου Πάσχα από τους επιδοτούμενους ανέργους

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι δικαιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ολόκληρο το δώρο Πάσχα (12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας) εφόσον λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας για τρεις μήνες μέσα στη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Απριλίου.

Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το τρίμηνο της τακτικής επιδότησης δικαιούνται :

- με 1 μήνα τακτικής επιδότησης ποσό ίσο με 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και

- με 2 μήνες τακτικής επιδότησης ποσό ίσο με 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Σημειώνεται ότι δώρο Πάσχα κατ’ αναλογία δικαιούνται και όσοι έκαναν αναστολή της επιδότησης ανεργίας μέσα στο χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2006.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα