Διεύρυνση της δικτύωσης του ΣΕΒ με φορείς παρευξείνιων χωρών

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2006 17:17

Συμφωνία συνεργασίας με την Ενωση Παραγωγών και Επιχειρηματιών Αρμενίας υπέγραψε σήμερα ο ΣΕΒ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ερεβάν της Αρμενίας, στο πλαίσιο της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-Αρμενίας, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εξωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Η συμφωνία στοχεύει στην ενημέρωση των ελληνικών εταιρειών για τις δυνατότητες και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά της Αρμενίας και στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συνεργασίας με τοπικές επιχειρήσεις.

Η αρμενική πλευρά ενδιαφέρεται για κοινοπραξίες και παροχή τεχνογνωσίας στους τομείς αγροτικής βιομηχανίας, κατασκευαστικών έργων και βελτίωσης υποδομών, χημικών και ορυκτών, πληροφορικής και ηλεκτρονικών, φαρμακευτικών, υγειονομικών υπηρεσιών, τουριστικής ανάπτυξης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα