Εθνική: Στρατηγική επέκταση στην Τουρκία

Εξαγορά του 46% της Finansbank αντί 2,3 δισ. ευρώ
Δευτέρα, 03 Απριλίου 2006 17:19
UPD:17:41

ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την εξαγορά ποσοστού 46% της τουρκικής τράπεζας Finansbank έναντι 2,3 δισ. ευρώ, υπέγραψε η Εθνική Τράπεζα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, Τάκης Αράπογλου, ο οποίος χαρακτήρισε ημέρα - σταθμό τη σημερινή http://www.naftemporiki.gr/news/static/06/04/03/1174005.htm .

Ο κ. Αράπογλου δήλωσε ακόμη ότι η Εθνική θα καταθέσει προσφορά για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού στην Finansbank εντός του δευτέρου εξαμήνου για απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού. Πρόσθεσε επίσης ότι η τράπεζα θα ζητήσει την έγκριση των μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3 δισ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εξαγορά.

Το δίκτυο της Finansbank αριθμεί 219 καταστήματα σε όλη την Τουρκία, ενώ δραστηριοποιείται σε 10 χώρες. Η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 350,4 εκατ. τουρκικές λίρες το 2005, έναντι 191,6 εκατ. λίρες ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Τάκης Αράπογλου

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας για την εξαγορά της τουρκικής τράπεζας έχει ως εξής:

«Η Εθνική Τράπεζα συμφώνησε για την εξαγορά του 46.0% (437 εκατ. διαπραγματευόμενες μετοχές) των Κοινών Μετοχών της Finansbank και 100.0% (100 μετοχές) των Ιδρυτικών Μετοχών από τη FIBA Holding και τις συνδεδεμένες εταιρείες της έναντι συνολικού τιμήματος $2,774 εκατ. (Τουρκικές Λίρες 3,737 εκατ., €2,291 εκατ.), εκ των οποίων τα $451 εκατ. (Τουρκικές Λίρες 607 εκατ., €372 εκατ.) αφορούν τις Ιδρυτικές Μετοχές και τα $2,323 εκατ. (Τουρκικές Λίρες 3,129 εκατ., €1,918 εκατ.) αφορούν τις Κοινές Μετοχές .

• Ο συνδυασμός της μεγαλύτερης Ελληνικής Τράπεζας με μία από τις κορυφαίες μεσαίου μεγέθους τράπεζες της Τουρκίας δημιουργεί έναν ηγετικό τραπεζικό όμιλο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με παρουσία σε έξι χώρες εκτός Ελλάδος. Η συμπληρωματική γεωγραφική επέκταση επιτρέπει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη Τουρκική αγορά.

• Η συμφωνημένη τιμή των Τουρκικών Λιρών (“ΤΛ”) 7.16 για κάθε διαπραγματευόμενη μετοχή, καθώς και η συμφωνημένη τιμή εξαγοράς των Ιδρυτικών Μετοχών της Finansbank ισοδυναμούν με 3.6 φορές της λογιστικής αξίας των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων και 17.8 φορές των καθαρών κερδών , σύμφωνα με τις προσαρμοσμένες οικονομικές καταστάσεις της

31 Δεκεμβρίου 2005. Το τίμημα της εξαγοράς είναι σε αντιστοιχία με τη μηνιαία και τριμηνιαία μέση σταθμική τιμή των διαπραγματευόμενων μετοχών της Τράπεζας στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

• Η Εθνική Τράπεζα σκοπεύει να προβεί σε Υποχρεωτική Δημόσια Προσφορά (“Δημόσια Προσφορά ”) για τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων της Finansbank στο δεύτερο εξάμηνο του 2006, μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις Εποπτικές Αρχές και μετά την απόκτηση τόσο του συνόλου των Ιδρυτικών Μετοχών όσο και του 46.0% των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας. Εάν η Εθνική Τράπεζα εξαγοράσει ποσοστό μικρότερο από 4.01% (38 εκατ. διαπραγματευόμενες μετοχές) των Κοινών Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, η FIBA Holding και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες έχουν δεσμευτεί να πωλήσουν στην Εθνική Τράπεζα επαρκή αριθμό Κοινών Μετοχών, έτσι ώστε η Εθνική Τράπεζα να αποκτήσει συμμετοχή τουλάχιστον ίση με 50.01% στη Finansbank με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

• Η FIBA Holding θα διατηρήσει ποσοστό ίσο με 9.7% (92 εκατ. διαπραγματευόμενες μετοχές) στη Finansbank, υπό την αίρεση της πώλησης στην Εθνική Τράπεζα πρόσθετου αριθμού μετοχών ώστε η τελευταία να αποκτήσει συμμετοχή τουλάχιστον ίση με το 50.01% στη Finansbank με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το ποσοστό αυτό θα υπόκειται σε συμφωνίες πώλησης από τη FIBA Holding και αγοράς από την Εθνική Τράπεζα (put and call arrangements), με ημερομηνία έναρξης το 2008, και για δύο έτη, με τιμή εξάσκησης συνδεδεμένη με την απόδοση της Finansbank.

• Ο κ. Hüsnü Özyeğin, ιδρυτής και Πρόεδρος της Finansbank, παράλληλα με τη διατήρηση του μειοψηφικού πακέτου μετοχών, παραμένει Πρόεδρος της Finansbank, γεγονός που εξασφαλίζει τη συνέχεια στην ηγεσία της τράπεζας. Επιπρόσθετα, η διοικητική ομάδα της Finansbank παραμένει στη διοίκησή της και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

• Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου, η FIBA Holding θα εξαγοράσει από τη Finansbank τις διεθνείς της δραστηριότητες (οι “Διεθνείς Δραστηριότητες”) εκτός αυτών της Μάλτας, καταβάλλοντας ως τίμημα $580 εκατ. (€479 εκατ.). Διεθνής εταιρεία ορκωτών λογιστών έχει διατυπώσει γνώμη για το δίκαιο και εύλογο της τιμής εξαγοράς. Για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005, το σύνολο των καθαρών κερδών των Διεθνών Δραστηριοτήτων υπολογίζεται σε ΤΛ114 εκατ. (€72 εκατ.), ενώ η λογιστική αξία των συμμετοχών αυτών ανήλθε σε ΤΛ364 εκατ. (€223 εκατ.). Από την πώληση των Διεθνών Δραστηριοτήτων, στο δεύτερο τρίμηνο του 2006, η Finansbank αναμένεται να πραγματοποιήσει κέρδη προ φόρων ύψους ΤΛ417 εκατ. (€255 εκατ.), τα οποία θα παραμείνουν στη Finansbank με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

• Η Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τμήμα της εξαγοράς της Finansbank, προτίθεται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το ύψος της έκδοσης θα ανέλθει μέχρι €3.0 δισεκατ. ώστε μέρος του να χρηματοδοτήσει άλλες εξαγορές στην περιοχή. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει τον Ιούνιο του 2006 κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η Εθνική Τράπεζα έχει συμφωνήσει κατ’ αρχήν την κάλυψη του συνολικού ποσού της έκδοσης των νέων μετοχών από έναν όμιλο διεθνών τραπεζών.

• Υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις Εποπτικές Αρχές και της έγκρισης από τους μετόχους της Εθνικής Τράπεζας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 3ο τρίμηνο του 2006 με το πέρας της υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς προς τους μετόχους της μειοψηφίας της Finansbank.

1. Το σκεπτικό της εξαγοράς

Η συνένωση της Εθνικής Τράπεζας με τη Finansbank είναι ελκυστική τόσο από στρατηγική όσο και από οικονομική άποψη για την Εθνική Τράπεζα. Από το 2000, η Εθνική Τράπεζα έχει χτίσει σταδιακά μία δυνατή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, μέσα από εξαγορές και αυτόνομη οργανική ανάπτυξη. H στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει ως βασικό άξονα την επέκταση των δραστηριοτήτων της και τη διεύρυνση της παρουσίας της σε μία γεωγραφική περιοχή που παρουσιάζει πολύ θετικές οικονομικές προοπτικές. H συνένωση της Εθνικής Τράπεζας με τη Finansbank θα δημιουργήσει έναν κυρίαρχο τραπεζικό όμιλο στις δυναμικές οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με παρουσία σε έξι χώρες της ευρύτερης περιοχής εκτός Ελλάδος:

• Τραπεζικές δραστηριότητες σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και F.Y.R.O.M.

• Σύνολο στοιχείων ενεργητικού €68.6 δισεκατ., σύνολο χορηγήσεων €35.9 δισεκατ. και σύνολο καταθέσεων €47.2 δισεκατ., με στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2005.

• Πάνω από 10 εκατ. πελάτες, εξυπηρετούμενοι από συνολικό δίκτυο 1,030 καταστημάτων.

Ο τραπεζικός τομέας της Τουρκίας αναμένεται να αναδειχθεί ως ο πιο δυναμικός τραπεζικός τομέας της Ευρώπης επωφελούμενος από ένα πληθυσμό 70 εκατ. κατοίκων, ονομαστικό ΑΕΠ για το 2005 €295 δισεκατ. και ένα αναμορφωμένο και άρτια εποπτευόμενο τραπεζικό σύστημα υποστηριζόμενο από σημαντικές δημοσιονομικές διαρθρωτικές αλλαγές και χαμηλή τραπεζική διείσδυση σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Η Finansbank με την ισχυρή θέση στην αγορά της Τουρκίας, με σημαντικά πλεονεκτήματα στον τομέα της λιανικής τραπεζικής και στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με υψηλές αποδόσεις επί των ιδίων κεφαλαίων της, καθώς και μια αξιόλογη διοικητική ομάδα, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό συνεταίρο για την Εθνική Τράπεζα στην τραπεζική αγορά της Τουρκίας. Η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Finansbank βασίζεται σε πολύ ελκυστικούς χρηματοοικονομικούς όρους:

• ¶μεση αύξηση των κερδών ανά μετοχή

• Απόκτηση μίας τράπεζας με πολλαπλασιαστή κερδών (P/E) 17.8 φορές για το 2005, με τον αντίστοιχο πολλαπλασιαστή της Εθνικής Τράπεζας να είναι 18.0 φορές, και

• Σημαντικές μελλοντικές συνέργειες, που προκύπτουν κυρίως λόγω της βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Finansbank, λόγω τόσο της υψηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης της Εθνικής Τράπεζας, όσο και του υψηλού δείκτη των καταθέσεων πελατείας προς χορηγήσεις.

Σχολιάζοντας τη συναλλαγή ο κ. Tάκης Αράπογλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε:

“Είναι μια ιστορική στιγμή για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς μετασχηματίζεται σε ηγετικό διεθνή τραπεζικό όμιλο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η προσθήκη μιας Τράπεζας με υψηλή αποδοτικότητα και ποιοτική στάθμη στελεχών ενδυναμώνει σημαντικά τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας”.

Σχολιάζοντας τη συναλλαγή ο κ. κ. Hüsnü Özyeğin, ιδρυτής και Πρόεδρος της Finansbank δήλωσε:

«Είμαστε περήφανοι που η Finansbank, με τη μοναδική της προσέγγιση στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, αναγνωρίζεται σήμερα από μία διεθνή τράπεζα, η οποία εμπιστεύεται την τράπεζά μας, ζητώντας από τη διοικητική ομάδα της Finansbank να συνεχίσει το έργο της. Ο νέος μας στρατηγικός εταίρος θα διευρύνει το φάσμα των μετόχων και των πελατών μας, ειδικά με την ισχυρή του παρουσία στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης».

2. Λεπτομερής περιγραφή της συναλλαγής

Η Εθνική Τράπεζα συμφώνησε για την απόκτηση του 46.0% (437 εκατ. διαπραγματευόμενες μετοχές) των Κοινών Μετοχών της Finansbank και του 100.0% (100 μετοχές) των Ιδρυτικών (Founder) Μετοχών από τη FIBA Holding και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες έναντι ποσού $2,774 εκατ. (€2,291 εκατ.), εκ των οποίων τα $2,323 εκατ. (€1,918 εκατ.) αφορούν τις Κοινές Μετοχές και τα $451 εκατ. (€372 εκατ.) τις Ιδρυτικές Μετοχές.

Η Εθνική Τράπεζα, μόλις λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις Εποπτικές Αρχές και μετά την ολοκλήρωση της αρχικής απόκτησης του συνόλου των Ιδρυτικών Μετοχών καθώς και του 46.0% των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας, θα προβεί σε Υποχρεωτική Δημόσια Προσφορά (“Δημόσια Προσφορά”) για το μειοψηφικό πακέτο του 44.3% των Κοινών μετοχών της Finansbank, που δεν ελέγχεται από τη FIBA Holding. Εάν η Εθνική Τράπεζα εξαγοράσει το σύνολο των Κοινών Μετοχών από τη Δημόσια Προσφορά, θα αποκτήσει το 90,3% (858 εκατ. διαπραγματευόμενες μετοχές) των Κοινών Μετοχών. Εάν εξαγοράσει ποσοστό μικρότερο από 4.01% (38 εκατ. διαπραγματευόμενες μετοχές) των Κοινών Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, η FIBA Holding έχει συμφωνήσει να πωλήσει στην Εθνική Τράπεζα επαρκή αριθμό Κοινών Μετοχών, έτσι ώστε η Εθνική Τράπεζα να αποκτήσει συμμετοχή τουλάχιστον ίση με 50.01% στη Finansbank με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Η FIBA Holding θα διατηρήσει ένα ποσοστό ίσο με 9.7% (92 εκατ. διαπραγματευόμενες μετοχές) στη Finansbank, το οποίο εξαρτάται από τις πρόσθετες μετοχές που θα πωληθούν στην Εθνική Τράπεζα, έτσι ώστε να αποκτήσει συμμετοχή τουλάχιστον ίση με το 50.01% της Finansbank με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αυτό το ποσοστό ενσωματώνει δικαιώματα αγοράς και πώλησης (put και call arrangements) με τη FIBA Holding με ημερομηνία έναρξης το 2008 και με διάρκεια δύο ετών, τα οποία περιλαμβάνουν μηχανισμούς προσαρμογής του τιμήματος βασιζόμενους στην απόδοση της Finansbank.

Ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να επιβαρυνθεί με έξοδα και προμήθειες προ φόρων ποσού €75 εκατ. περίπου, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη συναλλαγή καθώς και με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το κόστος αυτό θα απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2006.

3. Συνέργειες

Η Εθνική Τράπεζα αναμένει να προκύψουν σημαντικές μεσοπρόθεσμες συνέργειες από την εξαγορά της Finansbank. Οι κυριότερες πηγές συνεργειών είναι οι ακόλουθες:

• Τα πλεονεκτήματα χρηματοδότησης της Finansbank με ευνοϊκότερους χρηματοοικονομικούς όρους, ως μέλος ενός ομίλου με υψηλότερη γενικά πιστοληπτική διαβάθμιση. Η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική διαβάθμιση της Finansbank αξιολογείται σε B1 από τους Moody’s και BB- από τους Fitch, σε σύγκριση με τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική διαβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας που αξιολογείται σε A2 από τους Moody’s, A- από τους Fitch και BBB+ από τους Standard & Poor’s.

• Στις 31 Δεκεμβρίου 2005, ο δείκτης των χορηγήσεων προς τις καταθέσεις πελατών της Εθνικής Τράπεζας ανήλθε σε 70.6% έναντι ποσοστού 137.0% της Finansbank. Συνεπώς, η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να επιτύχει σημαντικές συνέργειες από τον περιορισμό του επιτοκιακού κόστους, μέσω της χρηματοδότησης της υψηλής ανάπτυξης των χορηγήσεων της Finansbank με το πλεόνασμα των καταθέσεων της ΕΤΕ σε Ευρώ.

• Βελτιστοποίηση της σύνθεσης των κεφαλαίων του Ομίλου, με τη Finansbank να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της διασποράς του οικονομικού κινδύνου των κεφαλαίων, λόγω της συμμετοχής της σε έναν πολυεθνικό τραπεζικό όμιλο υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

• Αμοιβαία οφέλη από την ανταλλαγή βέλτιστων μεθόδων (“best practice”) μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, της Εθνικής Τράπεζας στον τομέα των στεγαστικών δανείων, ασφαλιστικών υπηρεσιών και διαχείρισης διαθεσίμων, της Finansbank στον τομέα των πιστωτικών καρτών και δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

• Μείωση των δαπανών σε επίπεδο ομίλου, κυρίως στους τομείς των υποστηρικτικών υπηρεσιών και πληροφορικής.

4. Πώληση των διεθνών δραστηριοτήτων

Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η FIBA Holding θα εξαγοράσει από τη Finansbank τις ακόλουθες Διεθνείς Δραστηριότητες καταβάλλοντας το ποσό των $580 εκατ. (€479 εκατ.):

• 41.8% της Finansbank Romania S.A. και

• 100.0% της Finans International Holdings N.V., η οποία περιλαμβάνει θυγατρικές σε Ρωσία, Ελβετία , Ολλανδία και 40% της Finansbank Romania S.A.

Η Finansbank θα διατηρήσει τη συμμετοχή της στη Finansbank Malta Ltd., μία μονάδα χορήγησης εταιρικών πιστοδοτήσεων, που υποστήριζε τις τραπεζικές δραστηριότητες της Finansbank στην Τουρκία.

Για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους για τις Διεθνείς Δραστηριότητες ανήλθαν σε TΛ114 εκατ. (€72 εκατ), ενώ η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε TΛ364 εκατ. (€223 εκατ.). Στο δεύτερο τρίμηνο του 2006, η Finansbank αναμένεται να πραγματοποιήσει κέρδη από την πώληση των Διεθνών Δραστηριοτήτων ποσού TΛ417 εκατ. (€255 εκατ.), που θα παραμείνουν στην Finansbank με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Finansbank έχει λάβει από διεθνή ελεγκτική εταιρεία ανεξάρτητη γνώμη σχετικά με δίκαιο και εύλογο της τιμής εξαγοράς.

5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2005, ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας είχε βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (core tier I) της τάξεως του 8.9% και συνολικό βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τάξεως του 12.3%. Λαμβάνοντας υπόψη την πώληση της Atlantic Bank, ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 9.9%. Η Εθνική Τράπεζα προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος της εξαγοράς της Finansbank προτίθεται να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι του ποσού των €3.0 δισεκατ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας έχει ζητήσει την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας.

Η προτεινόμενη αύξηση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Τύπος Προσφοράς: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων

Προσφερόμενοι Τίτλοι: Νέες κοινές μετοχές προσφερόμενες για εγγραφή στους κοινούς μετόχους της Εθνικής Τράπεζας

Ύψος Προσφοράς: Έως €3.0 δισεκατομμύρια

Δικαιώματα Εγγραφής: Ελεύθερα προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ

Χρηματιστήριο Εγγραφής Δικαιωμάτων: Χρηματιστήριο Αθηνών

Lock-up Εθνικής Τράπεζας: 180 ημέρες

Η Εθνική Τράπεζα έχει συμφωνήσει κατ’ αρχήν την κάλυψη του συνολικού ποσού της έκδοσης των νέων μετοχών από έναν όμιλο διεθνών τραπεζών.

6. Χρονοδιάγραμμα και Απαιτούμενες Εγκρίσεις

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2006, αφού πρώτα ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις σχετικές εποπτικές αρχές. Κατόπιν τούτου, η Εθνική Τράπεζα προτίθεται να προβεί στη δημόσια προσφορά για την εξαγορά των υπολοίπων μειοψηφικών πακέτων μετοχών της Finansbank. Η ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς αναμένεται να γίνει τον Οκτώβριο του 2006.

Η έκδοση των νέων μετοχών αναμένεται να εγκριθεί από τους μετόχους της Εθνικής Τράπεζας στη Γενική Συνέλευση το Μάιο 2006, ενώ η περίοδος εγγραφής αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αναμένεται να αρχίσει τον Ιούλιο.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση των καθιερωμένων εγκρίσεων από την αρμόδια εποπτική αρχή του τραπεζικού συστήματος της Τουρκίας (“Turkish Banking Regulator, BRSA”) σε συνδυασμό και με άλλες εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι απαραίτητες εγκρίσεις αναμένεται να ληφθούν εντός δύο μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας. Επιπλέον, η δημόσια προσφορά απαιτεί τη κατάθεση σχετικού ενημερωτικού δελτίου στην Τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Turkey’s Capital Markets Board ή “CMB”). H CMB θα εγκρίνει το τίμημα της δημόσιας προσφοράς καθώς και τα σχετικά έγγραφα.

Η Εθνική Τράπεζα έχει λάβει όλες τις σχετικές εγκρίσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσει στην εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank και στην έκδοση νέων μετοχών. Η εξαγορά της Finansbank δεν απαιτεί την έγκριση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, αλλά απαιτείται η έγκριση των μετόχων για να προχωρήσει στην έκδοση νέων μετοχών που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

7. Σύμβουλοι

Η Credit Suisse και η Goldman Sachs ενεργούν από κοινού ως οικονομικοί σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Οι εταιρείες Freshfields Bruckhaus Deringer και Pekin & Bayar ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας.

Η Morgan Stanley ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της FIBA Holding και των συνδεδεμένων εταιρειών της. Η Verdi ve Yazici ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της FIBA Holding».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ

Σχολιασμένα