Οδηγός επιβίωσης επιχειρήσεων σε άτακτο Brexit

Εκστρατεία ενημέρωσης της Ε.Ε. αναφορικά με τελωνεία και ΦΠΑ
Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 13:28
REUTERS/HANNAH MCKAY

Από την έντυπη έκδοση 

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε χθες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εντείνουν την προετοιμασία τους στους τομείς των τελωνείων και της έμμεσης φορολογίας (ΦΠΑ), εξαιτίας του αυξημένου πλέον κινδύνου για αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. στις 30 Μαρτίου χωρίς συμφωνία. Η εκστρατεία που ξεκίνησαν χθες οι Βρυξέλλες αποσκοπεί στην ενημέρωση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να αποτραπούν σοβαρές διαταράξεις.

Ειδικότερα, η Κομισιόν συνιστά στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να προχωρήσουν άμεσα στις εξής ενέργειες:

  • Nα αξιολογήσουν κατά πόσο διαθέτουν το απαραίτητο τεχνικό και ανθρώπινο δυναμικό για να εφαρμόσουν τις τελωνειακές διαδικασίες και τους κανόνες, π.χ. σχετικά με τους «προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής».
  • Να εξετάσουν το ενδεχόμενο να λάβουν διάφορες τελωνειακές άδειες και καταχωρήσεις προκειμένου να διευκολύνουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού τους.
  • Να επικοινωνήσουν με την οικεία εθνική τελωνειακή αρχή για να ενημερωθούν σχετικά με άλλα μέτρα που μπορούν να λάβουν για να προετοιμαστούν.

Από την πλευρά της η Επιτροπή έθεσε από χθες στη διάθεση των επενδυτών σειρά εγγράφων (https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-el), συμπεριλαμβανομένου ενός απλού καταλόγου ελέγχου πέντε σημείων (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf), που παρέχει επισκόπηση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Το υλικό της εκστρατείας είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, μολονότι δεν είναι δυνατόν να μετριαστούν εντελώς οι επιπτώσεις του σεναρίου «αποχώρησης χωρίς συμφωνία», η εκστρατεία που δρομολογήθηκε χθες θα πρέπει να συμπληρώσει τις εθνικές προσπάθειες ενημέρωσης των επιχειρήσεων της Ε.Ε. και να συμβάλει στην προσέγγιση των θιγόμενων επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. των 27.

Προπαρασκευαστικές εργασίες, που υποστηρίζονται από την Επιτροπή, βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη στα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές υποδομές και η εφοδιαστική στον τομέα των τελωνείων είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν ένα σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Δύο πιθανά σενάρια
Οι Βρυξέλλες καλούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις εθνικές και κοινοτικές αρχές να προετοιμαστούν για δύο πιθανά βασικά σενάρια:

  • Αν η συμφωνία αποχώρησης κυρωθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, το δίκαιο της Ε.Ε. θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή έπειτα από μεταβατική περίοδο 21 μηνών. Η συμφωνία αποχώρησης περιλαμβάνει τη δυνατότητα μιας μόνο παράτασης της μεταβατικής περιόδου το πολύ κατά ένα ή δύο έτη.
  • Αν η συμφωνία αποχώρησης δεν κυρωθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και η νομοθεσία της Ε.Ε. θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από τις 30 Μαρτίου 2019. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται ως σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία» ή «απότομης διακοπής».

Σε σχέση με το δεύτερο σενάριο, δηλαδή της αποχώρησης χωρίς συμφωνία, τα εμπορεύματα που προέρχονται από ή προορίζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζονται ως εισαγωγές από και εξαγωγές προς «τρίτη χώρα». Αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις και τελωνειακοί έλεγχοι κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή. Οι δασμοί, ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης θα εισπράττονται κατά την εισαγωγή, ενώ οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», δήλωσε ο επίτροπος για θέματα φορολογίας και τελωνείων Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος μίλησε για αυξημένο κίνδυνο αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία. Σύμφωνα με τον Γάλλο επίτροπο, η Κομισιόν και οι εθνικές τελωνειακές αρχές εργάζονται σκληρά για να είναι έτοιμες να θεσπίσουν ελέγχους για τα εμπορεύματα, ώστε να υπάρξει προστασία των καταναλωτών και της εσωτερικής αγοράς και αυτό, όπως είπε,  περνάει μέσα από την εξοικείωση των επιχειρήσεων με τους τελωνειακούς κανόνες που θα τεθούν αμέσως σε ισχύ σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία.   

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα