Ανησυχία ασφαλιστών για την ποιότητα των νέων καυσίμων

Ζημιές στα μηχανήματα μπορεί να αυξήσουν τα θαλάσσια ατυχήματα, επισημαίνει η IUMI
Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 14:17
REUTERS/CHINA STRINGER NETWORK

Εάν δεν ληφθούν μέτρα η IUMI εκτιμά ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία θα αντιμετωπίσει λόγω ζημιών πρόσθετα έξοδα,  τα οποία δεν θα καλύπτονται αυτόματα από την ασφάλιση.

Από την έντυπη έκδοση 

Του Λάμπρου Καραγεώργου
lkar@naftemporiki.gr

Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι ασφαλιστές για το ενδεχόμενο ντόμινου ζημιών στη ναυτιλιακή βιομηχανία από τη χρήση μετά το 2020 νέων μη ασφαλών αποθειωμένων καυσίμων.

Η Διεθνής Ένωση Ναυτασφαλίσεων (International Union of Marine Insurance-IUMI) σε έγγραφό της και έπειτα από σχετικές επισημάνσεις και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, επισημαίνει ότι η καθιέρωση του ορίου του μειωμένου θείου στα καύσιμα μετά το 2020 ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο ζημιών στα μηχανήματα, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξανόμενη εμφάνιση θαλάσσιων ατυχημάτων. 

Εάν δεν ληφθούν μέτρα η IUMI εκτιμά ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία θα αντιμετωπίσει λόγω ζημιών πρόσθετα έξοδα, τα οποία δεν θα καλύπτονται αυτόματα από την ασφάλιση.

Οι underwriters ανησυχούν και για τον λόγο αυτό η IUMI ζητά μια ρύθμιση που θα υποχρεώνει τα διυλιστήρια να εγγυώνται την ποιότητα των καυσίμων τους και από τους διαχειριστές των πλοίων να ενισχύσουν τα συστήματά τους, τις διαδικασίες και την κατάρτιση του προσωπικού για την προστασία των πλοίων τους.

Σύμπλευση με την ΕΕΕ
Η τοποθέτηση αυτή του IUMI δεν φαίνεται να είναι άσχετη από την επιμονή που έδειξε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στην ανάγκη τήρησης όλων των κανόνων που εγγυώνται τη χρήση ασφαλών καυσίμων. 

Το θέμα αυτό έθεσε η ΕΕΕ όχι μόνο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) αλλά και σε άλλους διεθνείς φορείς. 

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Θεόδωρος Βενιάμης, μιλώντας πρόσφατα στη γενική συνέλευση της ΕΕΕ, «είναι αναγκαίο στις προσεχείς συζητήσεις να τοποθετηθούν υπεύθυνα επιτέλους και άλλοι παράγοντες με καθοριστικό ρόλο, όπως οι νηογνώμονες, οι κατασκευαστές μηχανών, και οι ασφαλιστές, τους οποίους η ΕΕΕ έθεσε ενώπιον των ευθυνών τους».

Η IUMI παρεμβαίνει με τον πλέον επίσημο τρόπο στο θέμα και επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι οι ασφαλιστές ανησυχούν από την αύξηση των περιστατικών μολυσμένων καυσίμων. Η εξέλιξη αυτή αφορά και τα βιοκαύσιμα, στα οποία κάποιες φορές συσσωρεύονται ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στον κινητήρα, αυξάνοντας τις πιθανότητες ατυχήματος.

Επί του παρόντος, υπογραμμίζει η IUMI, ο έλεγχος των καυσίμων πραγματοποιείται από τον τελικό χρήστη. Όμως, δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις υποχρεώνουν τους πλοιοκτήτες να καίνε συγκεκριμένες ποιότητες καυσίμων, η IUMI πιστεύει ότι τα διυλιστήρια θα πρέπει να υποχρεωθούν να διεξάγουν δοκιμές και να επιβεβαιώσουν την παράδοση μη μολυσμένων καυσίμων. 

Η εισαγωγή καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο για τη συμμόρφωση με τον σχετικό κανονισμό του ΙΜΟ από το 2020 προκαλεί επίσης ανησυχίες, σημειώνει η IUMI και αναφέρει τα τεχνικά θέματα που προβληματίζουν, όπως είναι το σημείο ανάφλεξης, κ.λπ. Τονίζει επίσης ότι η μετάβαση από τα βαρέα καύσιμα στις εναλλακτικές λύσεις χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας ισχύος για το πλοίο, εάν αυτή την περίπλοκη διαδικασία δεν την διαχειριστεί σωστά το πλήρωμα.

Προέχει η ασφάλεια
Η ναυτιλία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΕ κ. Βενιάμη, έχει την απαίτηση τα ναυτιλιακά καύσιμα που θα χρησιμοποιεί μετά το 2020 όχι μόνο να συμμορφώνονται με την απαιτούμενη περιεκτικότητα σε θείο αλλά να είναι κατάλληλα για χρήση, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των πλοίων, των πληρωμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος. 

Εξ αυτού του λόγου το όλο θέμα θα εξετασθεί και πάλι στην προσεχή MEPC, τον Μάιο του 2019, όπου αναμένεται νέα πρόταση που διαμορφώνεται από διευρυμένη ομάδα κρατών-μελών του ΙΜΟ, και όχι μόνο από τα τέσσερα μεγάλα νηολόγια, Marshall Islands, Λιβερίας, Παναμά, Bahamas, και τους οργανισμούς της διεθνούς ναυτιλίας που ήγειραν πρώτοι το όλο θέμα.   

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα