ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 16:34
UPD:23:58

12.02.2019

 

Δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

 

Η Εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΥΓΕΙΑ" Α.Ε.» (στο εξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»που δύναται να θεωρηθεί ως έχουσα στενό δεσμό με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ. Δημήτριο Σύρμα και Σέργιο Σταμπουλούςσύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, προέβη την 11η Φεβρουαρίου 2019 σε αγορά  53.187  μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 50.527,65.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΥΓΕΙΑ

Σχολιασμένα