Παράταση ενός έτους στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018 15:56
UPD:16:23
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΛΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων. Με την τροπολογία συμπληρώνονται ή τροποποιούνται διατάξεις του ν.4469/2017, με την ισχύ του μηχανισμού να παρατείνεται κατά ένα έτος.

Η τροπολογία προβλέπει ότι οι απαιτήσεις για κάθε πιστωτή ατομικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν εφεξής το ποσό των 500.000 ευρώ αντί των δύο εκατ. ευρώ και αθροιστικά το ποσό των πέντε εκατ. αντί των 20 εκατ.

Παράλληλα, αυξάνεται σε 300.000 ευρώ, από 50.000 ευρώ, το ανώτατο όριο του ποσού, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνούν οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

α. Μειώνονται τα ποσοτικά όρια, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.4469/2017, σχετικά με τη μη συμμετοχή πιστωτών στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και τη μη δέσμευση τους από την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις, για κάθε πιστωτή ατομικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν εφεξής το ποσό των 500.000 ευρώ αντί των δύο εκατομμύριων ευρώ που ισχύει και αθροιστικά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ αντί των 20 εκατομμυρίων που ισχύει.

β. Παρατείνεται κατά ένα έτος (έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 αντί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 που ισχύει σήμερα) το χρονικό διάστημα εντός του οποίου κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα στους πιστωτές να εξαιρούν με δήλωσή τους, από την διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τις μη επιχειρηματικές οφειλές, εφόσον κρίνουν ότι η ρύθμισή τους δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, συνεχίζοντας τη διαδικασία με τις λοιπές επιχειρηματικές οφειλές.

δ. Αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, όταν η διαδικασία είναι εκκρεμής λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί κατ' εφαρμογή του ν.4469/2017.

ε. Αναστέλλεται, από την αποστολή πρόσκλησης από το συντονιστή, προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης αναδιάρθρωσης οφειλών, η ποινική δίωξη για παράβαση των διατάξεων του ν. 1882/1990 και του α.ν. 86/1967 αντίστοιχα και αναστέλλεται η παραγραφή των σχετικών αδικημάτων, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 3 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

στ. Παρέχεται, η δυνατότητα στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να προτείνουν λύσεις ρύθμισης των οφειλών τόσο προς οφειλέτες που έχουν οφειλές προς το δημόσιο τομέα, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του συνόλου των οφειλών, όσο και προς οφειλέτες των οποίων η σχετική αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό απερρίφθη λόγω μη επίτευξης απαρτίας των πιστωτών.

ζ. Αυξάνεται σε 300.000 ευρώ, από 50.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, το ανώτατο όριο του ποσού, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνούν οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προκειμένου με κ.υ.α. να υιοθετηθεί μια απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών αυτών.

naftemporiki.grΠροτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα