ΕΚΤ: Αμετάβλητα τουλάχιστον ώς το καλοκαίρι του 2019 τα βασικά επιτόκια

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 15:31
UPD:15:33
REUTERS/RALPH ORLOWSKI

Αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντίστοιχα θα παραμείνουν το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, όπως αποφάσισε κατά τη σημερινή συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το δσ της ΕΚΤ αναμένει ότι τα βασικά επιτόκιά της θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω, αλλά κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα.

Σε ό,τι αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) θα λήξουν τον Δεκέμβριο του 2018.

Ταυτόχρονα, το δσ της ΕΚΤ ενισχύει την παροχή ενδείξεων για τη μελλοντική του κατεύθυνση όσον αφορά τις επανεπενδύσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή, σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως τα ποσά από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα