Πώς επέδρασε στη Henkel το νέο μοντέλο διανομής

Πτώση τζίρου το 2017 - Ανάταξη μεγεθών αναμένεται το 2018
Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 11:45
REUTERS/INA FASSBENDER

Από την έντυπη έκδοση

Της Σοφίας Εμμανουήλ
semm@naftemporiki.gr

Θετικές ενδείξεις για τις οικονομικές επιδόσεις της Henkel Hellas στη χρήση 2018 έχει η διοίκηση της εταιρείας, η οποία πριν από λίγες ημέρες δημοσίευσε ισολογισμό για το 2017, όπου γίνεται εμφανής η επίπτωση από την πώληση των αποθεμάτων στη μητρική (Henkel Global Supply Chain B.V.) λόγω αλλαγής του μοντέλου διαχείρισης και διανομής της πολυεθνικής παγκοσμίως.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2017 ανήλθε σε 86,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 10,34% συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 26,174 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 32,06%, με τον δείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους να κυμαίνεται σε 30% από 42% έναν χρόνο πριν, χωρίς να περιλαμβάνει το κέρδος από την πώληση των αποθεμάτων της προηγούμενης χρήσης και με τη μείωση να αποδίδεται στο αυξημένο κόστος προϊόντων. Για τους παραπάνω λόγους, σύμφωνα με την εταιρεία, τα εταιρικά αποτελέσματα μετά από φόρους μπορεί να παρέμειναν θετικά, αλλά είναι σημαντικά μειωμένα, ανερχόμενα σε κέρδη 1,370 εκατ. ευρώ το 2017 από 6,855 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,634 εκατ. ευρώ από 7,923 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της εταιρείας ανήλθαν σε 8,892 εκατ. ευρώ από 11,648 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 26,81%, στα 24,333 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της διανομής κερδών 10,448 εκατ. ευρώ. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σημείωσαν μείωση 1,46%, στα 2,485 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες μειώθηκαν κατά 37,54%, στα 12,691 εκατ. ευρώ, λόγω του μειωμένου ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος αλλά και της αλλαγής του μίγματος των προμηθευτών και της ταχύτερης αποπληρωμής τους. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το 2017 η εταιρεία εισέπραξε από τη Σκλαβενίτης 2,565 εκατ. ευρώ, ως μέρος της συνολικής οφειλής της εταιρείας Μαρινόπουλος - που ορίστηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης της τελευταίας. 

Ας σημειωθεί ότι ο κίνδυνος ρευστότητας περιορίζεται σημαντικά λόγω της δυνατότητας άμεσου δανεισμού από τη μητρική εταιρεία Henkel AG & CO KGaA (απώτερη μητρική), μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές οντότητες της Ευρώπης, με άρτια χρηματοοικονομική κατάσταση.

Η στρατηγική της μητρικής

Είναι η δεύτερη χρονιά φέτος που η μητρική εταιρεία Henkel Global Supply Chain B.V. είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής εμπορεύσιμων αγαθών της ελληνικής θυγατρικής. Η αλλαγή αυτή έγινε στο πλαίσιο της μετάβασης του Henkel Group σε ένα νέο λειτουργικό μοντέλο για συγκέντρωση των λειτουργιών που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των αγορών, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας και τη μείωση κόστους. 

Η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι κατά το τρέχον έτος, παρά τη μη διαφαινόμενη ανάπτυξη των καταναλωτικών αγορών, αγαθών και υπηρεσιών, οι πωλήσεις της -τόσο στα καταναλωτικά όσο και στα επαγγελματικά προϊόντα- έχουν θετικό πρόσημο σε όλους τους κλάδους: καλλυντικά, απορρυπαντικά και κόλλες. Επίσης η διοίκηση της Henkel Hellas δηλώνει προσηλωμένη στην επένδυση και ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά της μέσα από την ψηφιοποίηση και τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας, με σκοπό την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα