Η Ρ. Αικατερινάρη στο Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 13:03
UPD:13:07
Eurokinissi/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

H Ράνια Αικατερινάρη, διευθύνουσα σύμβουλος του Υπερταμείου, θα είναι το πέμπτο μέλος της νέας σύνθεσης του συμβουλίου διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Το ΕΣΕΔ έχει ιδρυθεί ως αποτέλεσμα της σύμπραξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του ΣΕΒ, ενώ σε αυτό τακτικό μέλος αποτελεί πλέον και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Αποστολή του είναι η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, που εν τέλει αντανακλάται στην ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς για επενδύσεις.

Όπως παράλληλα ανακοινώθηκε, το υπερταμείο έχει ήδη ολοκληρώσει δράσεις και έχει δρομολογήσει περαιτέρω ενέργειες, μεταξύ των οποίων είναι:

*Η ολοκλήρωση της εναρμόνισης των καταστατικών των δημόσιων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της βάσει του κν 2190/1920

*Η σταδιακή αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων και η καλύτερη λειτουργία τους, με συμμετοχή στη σύνθεσή τους στελεχών με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο,

i) έχει ήδη ολοκληρώσει την αξιολόγηση και τον διορισμό νέων διοικητικών συμβουλίων στις άμεσες θυγατρικές, ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ

ii) έχει συστήσει επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων για την αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων των δημόσιων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της, έχοντας ολοκληρώσει τη σύσταση νέου διοικητικού συμβουλίου στα ΕΛΤΑ, ενώ είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση και συμπλήρωση διοικητικών συμβουλίων και άλλων εταιρειών.

*Η αναβάθμιση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου με αξιόπιστες διαδικασίες ελέγχων και διαχείρισης κινδύνων και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ελέγχου. Αναφορικά με το δεύτερο, το υπερταμείο έχει προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προέδρων των Επιτροπών Ελέγχου των δημόσιων επιχειρήσεων, διαδικασία που είναι σε φάση ολοκλήρωσης.

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η ανάπτυξη εργαλειοθήκης και ο σχεδιασμός εγχειριδίων βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Έχει σχεδιάσει και πραγματοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και υποστήριξης των θυγατρικών σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα