Τρία εκατ. ευρώ για κατάρτιση στην Πληροφορική ατόμων με προβλήματα όρασης

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2006 18:44

Η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας πραγματοποίησε ημερίδα για την παρουσίαση της παρέμβασης που αφορά στην κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών για 750 με προβλήματα όρασης και από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται σε τρία εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από Εθνική συμμετοχή.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε μικρά τμήματα των οκτώ ατόμων με την συμμετοχή δυο εκπαιδευτών. Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων τους μέσω της συμμετοχής τους σε εξετάσεις αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης χρηματοδοτείται και η εκπαίδευση των εκπαιδευτών, προκειμένου να εξοικειωθούν πλήρως με τις ειδικές τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια των μαθημάτων, αλλά και με τις κατάλληλες μεθόδους ακουστικής αναπαράστασης κλπ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα