Μεταμνημονιακός προεκλογικός προϋπολογισμός

Κατατίθεται την Τετάρτη στη Βουλή χωρίς την περικοπή των συντάξεων και με «πακέτο» θετικών μέτρων
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 10:38

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Κούρου
[email protected]

Ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός, με τον οποίο η κυβέρνηση θα προχωρήσει προς τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019, ευρωεκλογές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, αλλά και τις εθνικές εκλογές, κατατίθεται την Τετάρτη στη Βουλή χωρίς την περικοπή των συντάξεων, αλλά και με ένα «πακέτο» θετικών μέτρων.

Το μεγάλο στοίχημα για το 2019 παραμένει η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, με την κυβέρνηση να «στοχεύει» σε ρυθμό ανάπτυξης που σε μέσα επίπεδα θα κυμανθεί κοντά στο 2,5% από 2,1% που είναι η πρόβλεψη φέτος και θα αποτελέσει το «βασικό καύσιμο» για την ανάταση και των υπόλοιπων δημοσιονομικών μεγεθών του προϋπολογισμού που υπολογίζονται ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Η ανάπτυξη μάλιστα αναμένεται ότι θα τροφοδοτήσει τις επενδύσεις και εκτιμάται ότι θα καλύψει τον ετήσιο στόχο για 1,2 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις.

Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός του 2019 θα προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ, «πακέτο» θετικών μέτρων, αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,1% και της δημόσιας κατά 0,6%, αύξηση των επενδύσεων κατά 11,9%, αύξηση των εξαγωγών κατά 5,8% και των εισαγωγών κατά 5,2%, καθώς και μείωση της ανεργίας στο 16,7% το 2019 από 18,3% φέτος. Όσον αφορά δε το «πακέτο» των θετικών μέτρων, σε αυτά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 262,5 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη θέσπιση ειδικής έκπτωσης για τον ΕΝΦΙΑ που θα ωφελήσει κυρίως τους μικροϊδιοκτήτες. Συγκεκριμένα, θα θεσπιστεί μια κλίμακα η οποία θα έχει μειωτικούς συντελεστές από 10% έως 30%. Η επιλογή του κάθε συντελεστή ανά περίπτωση θα εξαρτάται από την αξία της ατομικής περιουσίας του καθενός. Το όριο για την έκπτωση θα διαμορφωθεί στα 150.000 ευρώ.

2. Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Το μέτρο είναι συνολικής δαπάνης 229 εκατ. ευρώ και αφορά τη μείωση του συντελεστή κύριας ασφάλισης κατά 33% και την εφαρμογή της ελάχιστης εισοδηματικής βάσης για την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή.

3. Η μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών. Το μέτρο αφορά τη μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των διανεμόμενων κερδών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εξής, με στόχο από το 15% να μειωθεί στο 10%.

4. Η σταδιακή μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 29% σε 25%, με μείωση κατά 1% κατ’ έτος. Η αρχή γίνεται από το 2019 και θα ολοκληρωθεί το 2022, ενώ η επίπτωση θα γίνει αισθητή από τον προϋπολογισμό του 2020 και μετά.

5. Η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για νέους κάτω των 25 ετών. Η συγκεκριμένη δράση συνολικής δαπάνης 103 εκατ. ευρώ αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία και αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας των νέων, αλλά και μειώνοντας το ποσοστό των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Το μέτρο αφορά νέους ηλικίας έως 24 ετών, για τους οποίους θα επιδοτούνται στο 100% οι εισφορές τους, όπως θα επιδοτείται και το 50% των εργοδοτικών εισφορών.

6. Η αύξηση του επιδόματος στέγασης στα 200 εκατ. ευρώ, από 150 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί.

Το ποσό του επιδόματος στέγασης για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια ορίζεται ως ακολούθως:

* Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ τον μήνα.

* Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ τον μήνα.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ τον μήνα.

Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Ενδεικτικά το επίδομα διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον πίνακα.

Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής.

Με την πάροδο δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

7. Η ενίσχυση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Θα γίνει πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών και εξειδικευμένου προσωπικού σε θέσεις προσωπικού που τώρα καλύπτονται από ορισμένου χρόνου συμβάσεις. Η δαπάνη σήμερα καλύπτεται από πόρους του ΠΔΕ. Οι νέες προσλήψεις θα χρηματοδοτηθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό χωρίς να μεταβληθεί το τρέχον όριο δαπανών του ΠΔΕ. Παράλληλα θα μειωθεί ισόποσα το όριο για το προσωπικό ορισμένου χρόνου προκειμένου να μη μεταβληθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων συνολικά.

8. Η ενίσχυση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Το εργασιακό καθεστώς των 3.000 εργαζομένων ορισμένου χρόνου μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα