Αναγκαία η μετάβαση σε ένα νέο εξαγωγικό πρότυπο

Alpha Bank: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ο προσανατολισμός των εξαγωγών σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018 20:39
REUTERS/JOSE CABEZAS

Από την έντυπη έκδοση

Η έμφαση στις εξαγωγές και ιδιαίτερα η μετάβαση προς ένα εξαγωγικό πρότυπο που θα βασίζεται περισσότερο σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας αποτελεί αδήριτη ανάγκη, προκειμένου η ελληνική οικονομία να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα έτη, σημειώνει στην εβδομαδιαία ανάλυσή της για την οικονομία η Alpha Bank.

Όπως σημειώνει η τράπεζα, ο προσανατολισμός των εξαγωγών σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας θα αυξήσει τη διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και θα δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην ελληνική οικονομία έναντι των ανταγωνιστριών χωρών.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσεως, η συρρίκνωση της εγχώριας ζητήσεως προσανατόλισε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις στον στίβο του διεθνούς ανταγωνισμού. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόσθηκαν οδήγησαν στην ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητος της χώρας. Καθώς η οικονομία ανακάμπτει ξανά, η τράπεζα τονίζει πως είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι εξαγωγές θα συνεχίσουν την ανοδική πορεία, μέσω της περαιτέρω βελτιώσεως της ανταγωνιστικότητος.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική ανάκτηση της ανταγωνιστικότητος της οικονομίας που έχει επιτευχθεί κυρίως μέσω της μειώσεως του κόστους εργασίας (11,3% σωρευτικά στην περίοδο 2009-2017) παρατηρείται τάση υποχωρήσεως με βάση τον δείκτη Διεθνούς Ανταγωνιστικότητος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας (Doing Business 2019), η Ελλάδα, με βάση τον γενικό δείκτη «ευκολία ασκήσεως επιχειρηματικής δραστηριότητος», κατετάγη στην 72η θέση το 2018, υποχωρώντας κατά πέντε θέσεις σε σύγκριση με το 2017 (67η θέση).

Η επιδείνωση της θέσεως της χώρας το 2018 σε σχέση με το 2017 οφείλεται στο γεγονός πως η Ελλάδα σημείωσε μικρότερη βελτίωση σε επιμέρους δείκτες σε σύγκριση με άλλες χώρες. Ειδικότερα, στον δείκτη που συνδέεται με την ευκολία ενάρξεως επιχειρήσεως, η Ελλάδα υποχώρησε κατά 7 θέσεις, στους δείκτες καταχωρίσεως ακίνητης περιουσίας και προστασίας επενδυτών μειοψηφίας κατά 8 θέσεις και στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά 9 θέσεις. Αντιθέτως, η Ελλάδα σημείωσε σημαντική βελτίωση κατά 19 θέσεις στον δείκτη που συνδέεται με την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Συγκριτικά με τις ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Πορτογαλία, η ελληνική οικονομία βρίσκεται χαμηλότερα στην κατάταξη του γενικού δείκτη, ενώ από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μόνο η Μάλτα βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση (84η).

Σύμφωνα με την Alpha Bank, η σημαντική βελτίωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας τόσο στον γενικό δείκτη όσο και στους επιμέρους δείκτες είναι αποτέλεσμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα από το 2010 και έπειτα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητος σε συνδυασμό με τη συμπίεση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.
  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα