ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 17:43
UPD:23:58

Αθήνα,  09/11/2018

Ολοκλήρωση Φορολογικού Ελέγχου για την χρήση 2017

 

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την χρήση 2017 που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή σύμφωνα με το α. 65 ν. 4174/2013, εξεδόθη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με Συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΣΑΡ

Σχολιασμένα