«Τεχνογένεσις» σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2006 18:02

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο 30 νέους από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που συμμετέχουν στην κοινοτική πρωτοβουλία «Τεχνογένεσις».

Στο Πρόγραμμα, που αναφέρεται στη στρατηγική ανάπτυξης μιας «περιφερειακής οικονομίας βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία» μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων, συμμετέχουν παραγωγικοί φορείς, τα τοπικά ανώτατα εκπαιδευτικά συστήματα και ερευνητικοί φορείς, πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας, ερευνητές και δυνητικοί φορείς καινοτομίας, καθώς και επενδυτικοί φορείς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος καινοτομίας «Τεχνογένεσις», από τις τριακόσιες προτάσεις ισάριθμων ενδιαφερομένων "ιδεούχων", μετά την σχετική αξιολόγηση, οι εβδομήντα περισσότερο υποσχόμενες υποστηρίζονται από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ με την εκπόνηση business plan, ενώ οι 12 από αυτές, που αξιολογήθηκαν ως οι αρτιότερες, χρηματοδοτούνται η κάθε μια, με 80.000 ευρώ. Οι 30 νέοι παρουσίασαν στον Πρόεδρο τις ιδέες τους, αποσπώντας τα θερμά του συγχαρητήρια.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα