Στα «χέρια» της Μυτιληναίος περνά η ΕΠΑΛΜΕ

Στα 20 εκατ. το τίμημα - Τεχνογνωσία στην ανακύκλωση scrap αλουμινίου - Απομένει η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 11:26
UPD:15:54
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Από την έντυπη έκδοση 

Σε νέα επένδυση στον τομέα του αλουμινίου προχωρά η Μυτιληναίος Α.Ε. με τη συμφωνία για εξαγορά του 97,87% των μετοχών της ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε. (Επεξεργασία Αλουμινίου - Μεταλλοβιομηχανία), που δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και των προϊόντων τους. Η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας είναι 35.000 τόνοι αλουμινίου και απασχολεί 64 άτομα και σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Μυτιληναίος μέσω εκτεταμένων επενδύσεων αύξησης παραγωγής και παραγωγικότητας, η παραγωγή αναμένεται να φτάσει τους 50.000 τόνους σε ορίζοντα διετίας. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους και η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Όπως τονίζεται, στρατηγικός στόχος της Μυτιληναίος είναι η εδραίωση και η ενδυνάμωση του Τομέα Μεταλλουργίας - Αλουμίνιον της Ελλάδος και η μεγιστοποίηση της απόδοσής του. Μέσω της εξαγοράς της ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε. ο όμιλος επιδιώκει να αυξήσει άμεσα την παραγωγή κολονών αλουμινίου (πρώτη ύλη για τις μονάδες διέλασης που παράγουν προφίλ αλουμινίου) από τους 120.000 στους 155.000 τόνους, μεγεθύνοντας έτσι τη συνολική της δυναμικότητα και με προοπτική διετίας να φτάσει τους 250.000 τόνους συνολικής παραγωγής.

Παράλληλα η Μυτιληναίος, μέσω της εξαγοράς, επισημαίνει πως αποκτά τεχνογνωσία στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης scrap αλουμινίου και ενισχύεται η προσπάθεια της εταιρείας για μείωση της ενέργειας που απαιτείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής της διαδικασίας, μέσω της ανακύκλωσης προϊόντων αλουμινίου (scrap) από προϊόντα που η χρήση τους έχει ολοκληρωθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακύκλωση του scrap αλουμινίου απαιτεί μόνο το 5% της ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου, ενώ παράγει 95% λιγότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τον μακροχρόνιο σχεδιασμό, η Μυτιληναίος Α.Ε. θα γίνει σταδιακά μία πιο «πράσινη βιομηχανία», με σημαντικά μειωμένο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και ουσιαστική εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση της ζωής των προϊόντων αλουμινίου, μέσω της επαναχύτευσής τους σε νέα «πράσινα» προϊόντα.

Σημειώνεται ότι η ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1973 και είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) αλουμινίου στην Ελλάδα.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΥΤΙΛ

Σχολιασμένα