Πολυπλοκότητα διαπιστώνει η F.F.

Πόρισμα Α&Μ: Θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα
Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018 17:39
UPD:17:39

Από την έντυπη έκδοση

Στην πολυπλοκότητα του έργου αποδίδει η διοίκηση της Folli Follie τις καθυστερήσεις στη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της Alvarez & Marsal, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, τοποθετώντας την ολοκλήρωσή τους στα τέλη του μήνα.

Ειδικότερα, σε χθεσινή ανακοίνωσή της η Folli Follie αναφερόμενη στο χρονοδιάγραμμα της παράδοσης των πορισμάτων της Alvarez & Marsal στην Ernst & Young επαναλαμβάνει ότι τοποθετείται στο τέλος του Σεπτεμβρίου, επισημαίνοντας ότι «η καθυστέρηση της παράδοσης των εκθέσεων της Alvarez & Marsal οφείλεται στην πολυπλοκότητα του έργου της αξιολόγησης των πιο πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων και στον μεγάλο αριθμό των θυγατρικών στην Ασία».

Υπενθυμίζεται ότι η καθυστέρηση των πορισμάτων οδήγησε και στην παράταση της ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης για τις 10 Οκτωβρίου.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι το χρονοδιάγραμμα, μέχρι και τη νέα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, παραμένει ασφυκτικό για την EY, η οποία καλείται να συντάξει το τελικό πόρισμα που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για την επόμενη μέρα στον όμιλο, αφού αυτό θα συνεκτιμηθεί στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με θεσμικούς, επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους.

Σε ό,τι αφορά τη δίμηνη παράταση της δικαστικής προστασίας που εξασφάλισε την προηγούμενη Τετάρτη από το Μονομελές Πρωτοδικείο, στην ίδια ανακοίνωση η εισηγμένη αναφέρει ότι το δικαστήριο απαγόρευσε προσωρινά:

* τη λήψη ή τη συνέχιση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της εταιρείας,

* τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την έκδοση προσωρινής διαταγής σε βάρος της εταιρείας,

* την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και της σύστασης ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, καθώς και την εκποίηση ακινήτων αυτής,

* τη διενέργεια αντιλογισμού, συμψηφισμού, συμψηφιστικών εγγραφών, καθώς και την επιβολή μέτρων χρηματικής δέσμευσης οποιασδήποτε μορφής επί των τραπεζικών καταθέσεων και λογαριασμών της εταιρείας για τις απαιτήσεις που υφίστανται σε βάρος της ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα παράτασης ισχύος της προσωρινής διαταγής που είχαν λάβει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 20 Ιουλίου 2018 οι συνοφειλέτες και συνεγγυητές της εταιρείας, κ.κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος και Δημήτριος Κουτσολιούτσος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα