ΠΑΣΟΚ: Παραπληροφόρηση της Βουλής από την Εθνική για την Finansbank

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2006 17:47

Η υπεύθυνη του Τομέα Οικονομίας του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Βάσω Παπανδρέου και 19 βουλευτές του Κινήματος, μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, απέστειλαν σήμερα ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, την οποία κοινοποιούν προς την Πρόεδρο της Βουλής, Aννα Ψαρούδα - Μπενάκη, με θέμα: «Παραπλάνηση της Βουλής των Ελλήνων, από τον διορισμένο από την κυβέρνησή σας Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας κ. Αράπογλου».

«Κύριε Πρωθυπουργέ,

Στις 30 Μαΐου 2006, συνεδρίασε η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα ενημέρωση από τον κ. Αράπογλου σχετικά με την εξαγορά της Finansbank από την Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 41 Α του Κανονισμού της Βουλής.

Στις 13 Ιουνίου του 2006, η Διοίκηση της ΕΤΕ έδωσε στη δημοσιότητα το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Τ.Ε. για την χρηματοδότηση της εξαγοράς της Finansbank.

Η ανάλυση των κινδύνων για την Ε.Τ.Ε. από την εξαγορά της Finansbank, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 (σελ. 10-23) του Ενημερωτικού Δελτίου, αποδεικνύει την εσκεμμένη παραπληροφόρηση της Βουλής από τη διοίκηση της Ε.Τ.Ε.

Η διοίκηση της Ε.Τ.Ε. όχι μόνον απέκρυψε στοιχεία κινδύνου και αρνητικά στοιχεία της επένδυσης, αλλά έδωσε και ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την επένδυση.

Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα μόνον στοιχεία της πρωτοφανούς παραπλάνησης της Βουλής των Ελλήνων.

Πρακτικά Βουλής

«Είναι μία προσεκτική σταθμισμένη, καθαρά επιχειρηματική κίνηση». «Πρόκειται για μία μακροπρόθεσμη επένδυση και οι πολιτικοί και στρατιωτικοί κίνδυνοι έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα» (ήταν την επόμενη του επεισοδίου στο Αιγαίο) «η προσέγγιση της Τουρκίας με την Ε.Ε. μακροπρόθεσμα, σε μία διαδικασία που ήδη σιγά-σιγά αρχίζει?» «θεωρώ, ότι αυτά που έχουμε τώρα είναι περισσότερο περιστασιακά και βραχυπρόθεσμα».

Ενημερωτικό Δελτίο

«Η επέκταση στην Τουρκία ενέχει μακροοικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους». «Η Τουρκία... δεν είναι απαλλαγμένη από πολιτικές αβεβαιότητες». «Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η Τουρκία δεν θα αντιμετωπίσει στο μέλλον άλλες οικονομικές κρίσεις». «Τυχόν μη ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην τουρκική οικονομία και στις δραστηριότητες της Finansbank».

Πρακτικά Βουλής

«...οποιαδήποτε επιφυλακτικότητα που απορρέει από το παρελθόν των σχέσεων των δύο χωρών, δεν μεταφράζεται κατ' ανάγκη σε αρνητική στάση των πελατών της Finansbank».

Ενημερωτικό Δελτίο

«Ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της από την τράπεζα, η Finansbank ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς από αρνητικές αντιλήψεις που ενδέχεται να έχει μερίδα πελατών της Finansbank για την Ελλάδα. Τυχόν απώλεια σημαντικής μερίδας πελατών θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στην ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου στην Τουρκία, καθώς και στη συνολική του απόδοση».

Πρακτικά Βουλής

«Η επιλογή μας να στραφούμε στην Τουρκία συνδέεται με τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση του 2000-2001. Η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας είναι ορατή σ’ όλους τους δείκτες»

Ενημερωτικό Δελτίο

«Η Τράπεζα θεωρεί ότι τα επίπεδα μακροοικονομικού και πολιτικού κινδύνου στην Τουρκία είναι υψηλότερα από ότι σε άλλες χώρες. Αν και η Τράπεζα εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του τραπεζικού τομέα στην Τουρκία, εντούτοις, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτή η ανάπτυξη θα επιτευχθεί και ότι , εάν επιτευχθεί, η Finansbank θα ωφεληθεί από αυτήν».

Πρακτικά Βουλής

«Εχει επίσης, εκφραστεί η ανησυχία, ότι ενδεχομένως κάποιοι μειοψηφούντες μέτοχοι της Finansbank να κινηθούν εναντίον της και ενδεχομένως και της Ε.Τ.Ε., εξαιτίας της μη εύλογης, κατά τη γνώμη τους, αποτίμησης του διεθνούς δικτύου.» (Οι μειοψηφούντες μέτοχοι έχουν ήδη προσφύγει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας). «στη θεωρητική και απομακρυσμένη περίπτωση, που εγερθεί οποιαδήποτε διεκδικητική αγωγή, για την υπόθεση αυτή στο μέλλον, υπάρχει η συμβατική υποχρέωση των πωλητών, να αναλάβουν να καλύψουν οποιαδήποτε απαίτηση».

Ενημερωτικό Δελτίο

«Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας επιβάλει σημαντική αύξηση στην τιμή ανά μετοχή... το κόστος της τράπεζας για την εξαγορά της Finansbank θα αυξηθεί ανάλογα». «υπάρχει κίνδυνος το συνολικό τίμημα που θα κληθεί να καταβάλει η τράπεζα να υπερβεί το ανώτατο ποσό που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος».

Πρακτικά Βουλής

«...το ενδεχόμενο υψηλής διακύμανσης στην ισοτιμία της λίρας και προφανώς η πιθανότητα υποτίμησής της έχουν σαφώς συνεκτιμηθεί, και αντανακλάται στην αποτίμηση που πραγματοποιήσαμε για τον προσδιορισμό του τιμήματος».

«H Finansbank μετατρέπει το σύνολο δανεισμού της σε δολάρια σε τουρκικές λίρες. Ετσι καλύπτεται πλήρως ο συναλλαγματικός κίνδυνος».

Ενημερωτικό Δελτίο

«Ιστορικά η ισοτιμία του νομίσματος της Τουρκίας παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Για παράδειγμα μεταξύ 3-4-2006 και 8-6-2006 η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε 21,32% έναντι του Ευρώ. Αυτές οι διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αξία της επένδυσης?και την εν γένει κερδοφορία της».

«με βάση τα ευρήματα του οικονομικού ελέγχου που διενεργήθηκε η Τράπεζα ενδέχεται να σχηματίσει πρόβλεψη ύψους €150 εκατ. συμπεριλαμβανόμενων τυχόν πρόσθετων προβλέψεων για το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Finansbank».

... Κύριε Πρωθυπουργέ,

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά της προσπάθειας εξαπάτησης της Βουλής από τον διορισμένο από την Κυβέρνησή σας Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αράπογλου.

Ακόμη, η διοίκηση της ΕΤΕ αποφεύγει να αναφερθεί στο πραγματικό κόστος απόκτησης της Finansbank σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια της ΕΤΕ. Εμμένει στη χρησιμοποίηση του λογιστικού μεγέθους των εποπτικών κεφαλαίων προκειμένου να υποβαθμίσει το μέγεθος των αναλαμβανομένων κινδύνων. Μόνον μετά από επίμονες ερωτήσεις και 4,5 ώρες ενημέρωσης εμμέσως το παραδέχεται.

Επιμένει να χρησιμοποιεί την αναπροσαρμοσμένη λογιστική θέση, αντί της καθαρής λογιστικής θέσης της Finansbank για να "δικαιολογήσει" το υπερβολικό τίμημα.

Την ίδια παραπλάνηση επεφύλαξε η Διοίκηση της ΕΤΕ στους μετόχους και τους Eλληνες επενδυτές. Αυτό είναι βεβαίως θέμα για τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Ελπίζουμε ότι δεν θα ανεχθείτε το ξεπούλημα της Εθνικής Τράπεζας και την υποβάθμιση της Βουλής των Ελλήνων από τη Διοίκηση που διορίσατε».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ

Σχολιασμένα