REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 16:46
UPD:23:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «REDS Α.Ε.» ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» που συνήλθε την 26η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., κατόπιν αναβολής της αρχικής συνεδρίασης της 29/06/2018, στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,55% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συνολικά 28 μέτοχοι που εκπροσωπούν 41.669.580 μετοχές επί συνόλου 57.434.884, ήτοι ποσοστό 72,55% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση ν' αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα :

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2017, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε  στις 31 Δεκεμβρίου 2017, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

-       Υπέρ: (72,55%) 41.669.580

-       Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017, κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

-       Υπέρ: (72,55%) 41.669.580

-       Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

 

Θέμα 3ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018 για την αιτία αυτή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αντίστοιχες που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018.

 

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

-       Υπέρ: (72,55%) 41.669.580

-       Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

 

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και ορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2018 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως τακτικό ελεγκτή- τον κ. Φώτιο Σμυρνή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861) και ως αναπληρωματικό τον κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) και καθόρισε την αμοιβή αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 42.000 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

-       Υπέρ: (72,55%) 41.669.580

-       Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

 

Θέμα 5ο: Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία και αποτελούν συνδεδεμένες, κατά την έννοια του Άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρείες των μετόχων αυτής.

 

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

-       Υπέρ: (72,55%) 41.669.580

-       Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

Θέμα 6ο: Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την κατ' άρθρο 23α του Κ. 2190/1920, σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και ειδικότερες συμφωνίες. Οι συμβάσεις αυτές θα αφορούν κυρίως την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, σχεδιασμού ανάπτυξης ακινήτων, σχέσεων με τράπεζες και ασφάλειες, έρευνας αγοράς, εκπόνησης-υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολής προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, διεύθυνσης-διαχείρισης και εκτέλεσης έργων και θα συναφθούν με εταιρείες του Ομίλου. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών θα καθορίζεται ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας ή έργου και μπορεί να καθορίζεται από 1 έως 3 χρόνια, το δε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να κυμαίνεται κατά περίπτωση ανάλογα με το εύρος των υπηρεσιών ή έργου και τη διάρκεια της σύμβασης.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

-       Υπέρ: (72,55%) 41.669.580

-       Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

 

Θέμα 7ο: Ανανέωση, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανανέωση για μια επιπλέον πενταετία, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920, της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 7ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

-       Υπέρ: (72,55%) 41.669.580

-       Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

 

Θέμα 8ο: Ανανέωση, κατ' άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το α. 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανανέωση για μια επιπλέον πενταετία, του ήδη προβλεπόμενου στο Καταστατικό της Εταιρείας, δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει επί εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 6-7 του ν. 3156/2003, καθώς και 3α παρ. 1 εδ. (β) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20.

 

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 8ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

-       Υπέρ: (72,55%) 41.669.580

-       Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

 

Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις

Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων.

Κηφισιά,  26 Ιουλίου 2018

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΑΜΠ

Σχολιασμένα