Παγίδες για τα χαμηλά εισοδήματα

Δαπάνες: Παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις που μπορεί να κοστίσουν ακριβά
Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 12:27
UPD:12:27
ICON/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση 

Χιλιάδες φορολογούμενοι με πενιχρά έως και ανύπαρκτα εισοδήματα, κυρίως περιστασιακά απασχολούμενοι, άνεργοι, άποροι, ακόμη και άστεγοι, βρίσκονται απρόσμενα αντιμέτωποι με την υποχρέωση να πληρώσουν φέτος ποσά φόρων εισοδήματος ύψους εκατοντάδων ευρώ έκαστος, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να καλούντο να πληρώσουν καθόλου φόρο. Αιτία είναι μια σημαντική παράλειψη στη συμπλήρωση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Η ΑΑΔΕ, κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων των συγκεκριμένων φορολογουμένων, εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 31 και 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) για τα τεκμήρια διαβίωσης και καταλογίζει σε όλους αυτούς τους φορολογούμενους τεκμαρτά εισοδήματα πολύ υψηλότερα των πραγματικών. Τα τεκμαρτά αυτά εισοδήματα λογίζονται ως προερχόμενα από μισθωτές υπηρεσίες και είναι αφορολόγητα μόνο εφόσον οι εν λόγω φορολογούμενοι έχουν προνοήσει: α) να αναγράψουν, στον κωδικό 049 ή 050 του πίνακα 7 του Ε1, ποσά δαπανών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με το 10% των τεκμαρτών αυτών εισοδημάτων. β) να έχουν συγκεντρώσει και διαφυλάξει τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που αποδεικνύουν ότι πραγματοποίησαν τις παραπάνω δαπάνες.

Σε όσες περιπτώσεις, λοιπόν, οι εν λόγω φορολογούμενοι αγνοούσαν την υποχρέωση συμπλήρωσης των κωδικών αυτών, η ΑΑΔΕ κατά την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων θεώρησε ότι δεν καλύπτουν το απαιτούμενο ποσό δαπανών για την κατοχύρωση του αφορολογήτου το οποίο ανέρχεται στο 10% των τεκμαρτών εισοδημάτων τους και τους φορολόγησε για το ακάλυπτο αυτό ποσό με συντελεστή 22%, όπως προβλέπει το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Στην παγίδα αυτή πέφτουν συνήθως και καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα -γι’ αυτούς- ποσά φόρων οι παρακάτω φορολογούμενοι:

1. Όσοι δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (από ακίνητα, τόκους καταθέσεων κ.λπ.) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται χιλιάδες περιστασιακά απασχολούμενοι (φοιτητές, νοικοκυρές κ.λπ.) καθώς και άνεργοι που παρακολουθούν επιδοτούμενα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας.
2. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, η οποία φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων.
3. Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), στους οποίους περιλαμβάνονται χιλιάδες άποροι, ακόμη και άστεγοι πολίτες. Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα