ΤτΕ: Πλεόνασμα 192 εκατ. στο ισοζύγιο πληρωμών τον Μάιο - «Άλμα» στα τουριστικά έσοδα

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 11:38
UPD:11:43
EUROKINISSI/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Βάσει των στοιχείων της ΤτΕ, οι τουριστικές εισπράξεις τον Μάιο 2018 αυξήθηκαν κατά 34,7% στα 1,475 δισ. από 1,095 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Πλεόνασμα ύψους 192 εκατ. κατέγραψε το ισοζύγιο πληρωμών τον Μάιο 2018 έναντι ελλείμματος 658,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι, χάρη στην βελτίωση όλων των επιμέρους ισοζυγίων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Βάσει των στοιχείων της ΤτΕ, οι τουριστικές εισπράξεις τον Μάιο 2018 αυξήθηκαν κατά 34,7% στα 1,475 δισ. από 1,095 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Τον Μάιο, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 127 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 1,4 δισ. ευρώ. Τόσο το ισοζύγιο καυσίμων όσο και εκείνο των αγαθών χωρίς καύσιμα βελτιώθηκαν, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εισαγωγές. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,4%, σε σταθερές τιμές, αλλά οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 8,2%, δεδομένου ότι περιορίστηκε ο όγκος των εξαγωγών καυσίμων.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 356 εκατ. ευρώ, η οποία όπως εξηγεί η ΤτΕ οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 23,6% το Μάιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017 και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 34,7%. Το ισοζύγιο μεταφορών παρουσίασε μικρότερη βελτίωση, αποκλειστικά λόγω της ανόδου κατά 14% των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές.

Τέλος, τον Μάιο του 2018, σημαντική βελτίωση σημείωσαν και τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 4,0 δισ. ευρώ, στο ίδιο περίπου επίπεδο με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2017, καθώς η άνοδος των πλεονασμάτων στα ισοζύγια υπηρεσιών και πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων αντισταθμίστηκε από την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Σε μικρότερο βαθμό επιδείνωση παρουσίασε και το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα. Γενικά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό ταχύτερο από ότι οι εισαγωγές, αλλά οι εισαγωγές ως απόλυτο μέγεθος αυξήθηκαν περισσότερο.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών, κυρίως μετά την πολύ ευνοϊκή εξέλιξη του ταξιδιωτικού ισοζυγίου το Μάιο, εμφανίζεται αυξημένο στο πρώτο πεντάμηνο του 2018 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι αντίστοιχες εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 16,8% και 21,7% αντίστοιχα.

Τέλος, στα πλεονάσματα των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων σημειώθηκε άνοδος.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Μάιο του 2018, το ισοζύγιο κεφαλαίων βελτιώθηκε σε σύγκριση με το Μάιο του 2017, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρουσίασε μείωση κατά 34 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Μάιο του 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε πλεόνασμα 207 εκατ. ευρώ, κατά 864 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του Μαΐου του 2017. Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 3,8 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 62 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 2017.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Μάιο του 2018, οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 508 εκατ. ευρώ, με κυριότερη συναλλαγή τη μεταβίβαση του 5% του ΟΤΕ από το ΤΑΙΠΕΔ στη Deutsche Telekom AG (Γερμανία).

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 248 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 590 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, σημειώθηκε μικρή καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων και δευτερευόντως τη μείωση (κατά 494 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 237 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 1,7 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 2,0 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 4,8 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων και δευτερευόντως στη μείωση (κατά 1,0 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 11,3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση (κατά 4,9 δισ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Μαΐου 2018, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,4 δισ. ευρώ, έναντι 6,3 δισ. ευρώ το Μάιο του 2017.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα