Ψηφιοποίηση μουσειακών αντικείμενων, και αρχειακών τεκμηρίων

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2006 18:35

Η πλειοψηφία των έργων που αφορούν στην «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού με την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» αναμένεται να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία έως τους πρώτους μήνες του 2007, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας, κυρίως μέσω Διαδικτύου.

Η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας έχει χρηματοδοτήσει με 49,5 εκατ. ευρώ περισσότερα από 140 έργα ψηφιοποίησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης του ελληνικού πολιτισμού, όπως π.χ. www.averoffmuseum.gr , www.fhw.gr , www.costumeandtime.gr .

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα