Αλλάζει ο χάρτης της ευρυζωνικότητας

Σχέδιο προϋπολογισμού 210 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ε.Ε.
Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2006 13:15
UPD:13:50

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των κανόνων της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις κρατικές ενισχύσεις, ενέκρινε πρωτοβουλία των ελληνικών αρχών που αποβλέπει στην προώθηση της διάδοσης των ευρυζωνικών επικοινωνιών και την κάλυψη περιοχών της χώρας στις οποίες οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ευρυζωνική τεχνολογία.

Η Επιτροπή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση, η οποία ανέρχεται σε 210 εκατ. ευρώ, δεν πρόκειται να προκαλέσει αθέμιτη στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς και ότι, ως εκ τούτου, είναι συμβιβάσιμη με τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις (άρθρο 87).

«Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να εγκρίνω τη διάθεση χρημάτων του δημοσίου για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές της Ελλάδας», δήλωσε η Επίτροπος αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού κα. Neelie Kroes.

«Πρόκειται για το πλέον φιλόδοξο ευρυζωνικό σχέδιο που έχει κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Θα επιτρέψει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να καρπωθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η οικονομία της γνώσης. Το σχέδιο ευθυγραμμίζεται απολύτως τόσο με την πολιτική της Επιτροπής για την προώθηση των ευρυζωνικών επικοινωνιών σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές όσο και με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας αποτελείται από μεγάλο αριθμό νησιωτικών και ορεινών περιοχών με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού. Ως αποτέλεσμα οι πάροχοι ευρυζωνικών δικτύων εστίασαν τις δραστηριότητές τους κυρίως στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ Αθήνας και Θεσ/νίκης

Το σχέδιο αποβλέπει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος που χωρίζει τις δύο αυτές πόλεις από το υπόλοιπο της χώρας και στηρίζεται σε δύο κύριους άξονες:

- Ο πρώτος αφορά την πλευρά της προσφοράς και περιλαμβάνει την χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης εκ μέρους παρόχων υπηρεσιών.

- Ο δεύτερος προβλέπει τη χρηματοδότηση ειδικών δραστηριοτήτων τόνωσης της ζήτησης εκ μέρους τελικών χρηστών όπως η αγορά προσωπικών Η/Υ, modem, και οιωνδήποτε άλλων συναφών προς το Διαδίκτυο υπηρεσιών (π.χ. εκπαίδευση).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου είναι 210 εκατ. ευρώ και αποτελεί το σημαντικότερο ευρυζωνικό σχέδιο που έχει ποτέ αναλάβει κράτος μέλος.

Οι κανόνες της συνθήκης ΕΚ για τις κρατικές ενισχύσεις (¶ρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) επιτρέπουν τη χορήγηση ενισχύσεων για την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή ορισμένων οικονομικών περιοχών εφόσον δεν έχουν αρνητικά αποτελέσματα γενικότερα για τον ανταγωνισμό. Το σχέδιο επιδιώκει έναν σαφή στόχο συνοχής και αναμένεται ότι θα συγχρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Επιπλέον, εντάσσεται σε μια ευρύτερη εθνική πολιτική για τα ευρυζωνικά δίκτυα η οποία συμφωνεί με τις κοινοτικές προτεραιότητες στον τομέα αυτόν, όπως περιγράφονται στην πρωτοβουλία i2010 (Βλ.IP/05/643), και ανταποκρίνεται στις προσπάθειες της Επιτροπής για την γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος.

Με τον όρο «ευρυζωνικότητα» ορίζεται η:

α. υποδομή σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την ταχύτατη μεταφορά δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης, με πολύ χαμηλό κόστος.

β. παροχή πολύ γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο (Internet) σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, με ανταγωνιστικές τιμές, με τη μορφή καταναλωτικού αγαθού.

Oι πρακτικές εφαρμογές της «ευρυζωνικότητας»

O όρος «ευρυζωνικότητα» προέρχεται σχεδόν αυτούσιος από τα τεχνολογικά εργαστήρια, προκειμένου να υποδηλώσει υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης. Aποτελεί συνδυασμό υποδομής και ψηφιακών («ευρυζωνικών») υπηρεσιών που προσφέρουν στον πολίτη τη δυνατότητα για:

• Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, πολύ γρήγορα και με ασφάλεια των δεδομένων από το σπίτι ή το γραφείο (υπηρεσίες όπως υποβολή φορολογικής δήλωσης, ηλεκτρονική υποβολή πιστοποιητικών κλπ).

• Ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές, μέσω εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης (internet banking κλπ.) με ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια.

• Εργασία εξ’ αποστάσεως, μέσω μεθόδων τηλε-εργασίας.

• Διεύρυνση των αγορών των επιχειρήσεων, για τη διάθεση των αγαθών και των υπηρεσιών τους παγκοσμίως μέσω του Διαδικτύου, με χαμηλό κόστος.

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας. Υπηρεσίες φροντίδας υγείας και πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, μέσω τηλεϊατρικής.

• Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Παρακολούθηση ταινιών με άμεση επιλογή από ηλεκτρονικές ταινιοθήκες, επιλογή και άμεση αγορά της επιθυμητής μουσικής από ηλεκτρονικά δισκοπωλεία, έγκαιρη ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων για θεάματα, παραστάσεις και αθλητικούς αγώνες χωρίς περιττές ουρές αναμονής κλπ.

• Καλύτερη και φθηνότερη επικοινωνία, με δυνατότητα τηλεφωνικής συνομιλίας σε συνδυασμό με εικόνα και πρακτικά μηδενικό κόστος, και πολλά άλλα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα