Κομισιόν: 6,14 δισ. για νέο ταμείο επενδύσεων στη θαλάσσια οικονομία

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018 17:27
UPD:17:29
REUTERS/YVES HERMAN

Τη διάθεση 6,14 δισ. ευρώ στο πλαίσιο ενός απλούστερου, πιο ευέλικτου ταμείου για την ευρωπαϊκή αλιεία και τη θαλάσσια οικονομία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό αλιευτικό κλάδο στην κατεύθυνση πιο βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των αλιέων μικρής κλίμακας.

Επίσης, θα συμβάλει στην αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, με στόχο να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον στις παράκτιες κοινότητες.

Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η Κομισιόν, για πρώτη φορά θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών αποσκοπώντας σε ασφαλέστερες, καθαρότερες και πιο προστατευμένες θάλασσες και ωκεανούς υπό βιώσιμη διαχείριση.

Τέλος, η Επιτροπή ενισχύει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του Ταμείου με εστίαση στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και με αναμενόμενη συμβολή του 30% του προϋπολογισμού του στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά του, το Ταμείο διαθέτει ορισμένα νέα χαρακτηριστικά όπως:

  • απλούστευση και παροχή στα κράτη μέλη περισσότερων δυνατοτήτων να επιλέγουν πού θα στοχεύσουν τη στήριξη των στρατηγικών τους προτεραιοτήτων, αντί να αναγκάζονται να διαλέγουν από έναν κατάλογο επιλέξιμων δράσεων.
  • καλύτερη ευθυγράμμιση με τα άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία παρατίθενται σε έναν κανονισμό «περί κοινών διατάξεων».
  • καλύτερη στόχευση της στήριξης για επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κ. Καρμένου Βέλα, δήλωσε σχετικά πως «η υγεία και η καλή διαχείριση των ωκεανών αποτελούν προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον αλιευτικό κλάδο και ευρύτερα στη γαλάζια οικονομία. Ως παγκόσμιος παράγοντας των ωκεανών και πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός ιχθύων και θαλασσινών στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια ευθύνη για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους. Το Ταμείο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να ανταποκριθούν σε αυτή την ευθύνη και να επενδύσουν στη βιώσιμη αλιεία, στην επισιτιστική ασφάλεια, σε μια ευημερούσα θαλάσσια οικονομία και σε υγιείς και παραγωγικές θάλασσες και ωκεανούς».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα