Ενταξη έργων 3,5 εκατ. ευρώ στο ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2006 10:43

Την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Δυτ. Μακεδονίας, έργων συνολικού προϋπολογισμού 3.448.569 ευρώ, αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας κ. Ανδρέας Λεούδης. Πρόκειται για τα έργα:

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΜΕΤΡΟ 3.6: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ-ΕΤΠΑ

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 167.500,00 ευρώ.

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει εργασίες που θα αφορούν στη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και στην παροχή διευκολύνσεων για αναψυχή. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες, κατασκευή ενός γηπέδου 5χ5, φυτεύσεις με κατάλληλα στο χώρο προσαρμοσμένα είδη, εγκατάσταση νέου δικτύου φωτισμού καθώς και προμήθεια εξοπλισμού αναψυχής.

2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ, ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 580.000,00 ευρώ.

Το έργο έχει σκοπό την αναμόρφωση της κυκλοφορίας γύρω από τον ποταμό Σακουλέβα της Φλώρινας και συγκεκριμένα από το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο μέχρι την περιοχή του ΦΣΦ "Αριστοτέλης".Πέρα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν το έργο θα συμβάλλει και στην αισθητική ανάπλαση της περιοχής.

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 216.000,00 ευρώ.

Με το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να αναπλαστεί η περιοχή Νεομαρτύρων του Δήμου Πτολεμαϊδας, με στόχο την καλύτερη διαβίωση των πολιτών και την αισθητική αναβάθμιση της πόλης. Για τον σκοπό αυτό πρόκειται να γίνουν έργα οδοποιίας με κύριους άξονες την οδό Καπετάν Φούφα και την οδό Γράμμου. Αρχικά θα γίνουν καθαιρέσεις ασφαλτοτάπητα και έπειτα θα κατασκευαστεί νέα ασφαλτική στρώση.

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ποδηλατοδρόμου μήκους 950μ. και πλάτους 1,20μ. επί της οδού Γράμμου στην πόλη της Πτολεμαϊδας, με βασικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, τον εμπλουτισμό των τρόπων ψυχαγωγίας μικρών και μεγάλων και τη δημιουργία άξονα χαμηλού κυκλοφοριακού φόρτου.

ΑΞΟΝΑΣ 5:ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 5.3:ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 850.000,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στα παράλληλα έργα αναδασμού - αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα της ¶νω και Κάτω Κώμης του Δήμου Ελίμειας. Έχει ως κύριο αντικείμενο τη διάνοιξη νέων δρόμων και τη βελτίωση των υφιστάμενων με αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων σύμφωνα με τις ζώνες διανομής που έχουν καθοριστεί από τη μελέτη αναδασμού. Επίσης, περιλαμβάνει διαμόρφωση τριγωνικών τάφρων κατά μήκος των δρόμων όπου απαιτείται και κατασκευή τεχνικών έργων εγκάρσια των δρόμων με σκοπό την προστασία από τα όμβρια ύδατα και την αποστράγγιση ζωνών διανομής.

ΜΕΤΡΟ 5.5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ ΕΩΣ ΓΕΩΤΟΠΟ ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ , συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στη βελτίωση της υφιστάμενης οδού από Μικρόβαλτο έως Γεώτοπο Μπουχάρια στο Δ.Δ.Μικροβάλτου του Δήμου Καμβουνίων του Νομού Κοζάνης. Περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου και κατασκευή, όπου απαιτείται, νέων τεχνικών για την προστασία του δρόμου. Το μεγαλύτερο τμήμα του οδικού άξονα εμπίπτει σε ζώνη για την οποία έχει ολοκληρωθεί μελέτη αναδασμού το 1986,ενώ το υπόλοιπο τμήμα αποτελεί δασικό δρόμο.

2. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 494.000,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης του νέου οικισμού του Κλείτου και στην τροφοδότησή της (εξωτερικό δίκτυο) από την υφιστάμενη δεξαμενή τροφοδοσίας της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, με φυσική ροή.

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ), συνολικού προϋπολογισμού 601.069,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στην οικιστική ανάδειξη του οικισμού ¶ρδασσας προκειμένου να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Μουρικίου. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου με τη δημιουργία παιδικής χαράς, υδατοδεξαμενής, πλακόστρωσης με κυβόλιθους, κατασκευής κρασπέδων και φύτευση φυτών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα