Θέση στην πλατεία Συντάγματος «πιάνει» η Accor σε συνεργασία με τον όμιλο Λάμψα

Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018 07:51
UPD:08:32

Του Λάμπρου Καραγεώργου
[email protected]

Με την Accor θα συνεργαστεί στο νέο ξενοδοχείο που απέκτησε στην πλατεία Συντάγματος (πρώην Kings Palace) ο όμιλος της Λάμψα σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν». Το νέο ξενοδοχείο θα είναι τεσσάρων αστέρων και η διαχείριση του - σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά - θα ανατεθεί στην Accor, με την οποία συνεργάζεται ήδη ο όμιλος στο Βελιγράδι. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Λάμψα, Excelsior, υπέγραψε στις 24 Απριλίου 2017, σύμβαση διαχείρισης του ομώνυμου ξενοδοχείου με την εταιρεία Orbis S.A., εταιρεία του Ομίλου Accor.

Επισημαίνεται ότι η Λάμψα υπέγραψε τον Δεκέμβριο του 2017 σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης του ιστορικού ξενοδοχείου King’s Palace, ιδιοκτησίας του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας Πρώην Εργαζομενων ΑΤΕ («Α.Τ.Π.Π.Ε. Α.Τ.Ε»), που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου και Κριεζώτου, απέναντι από το Μεγάλη Βρετανία. Η διάρκεια της εν λόγω μίσθωσης ορίσθηκε σε 30 έτη με δικαίωμα προτιμήσεως επί ίσοις όροις έναντι παντός τρίτου ενδιαφερομένου, που θα υποβάλει δεσμευτική προσφορά για την μίσθωση του ακινήτου μετά τη λήξη της ως άνω διάρκειας. Το ετήσιο μίσθωμα ορίσθηκε σε 1.200.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά ποσοστό ίσο με 25% επί της διαφοράς κύκλου εργασιών, σύμφωνα με την πρόταση του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου και του τελικώς επιτευχθισομένου κύκλου εργασιών. Επιπλέον σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης η εταιρεία, θα πρέπει να προβεί σε εργασίες ανακαίνισης ώστε το ξενοδοχείο να είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη χρήση του. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να έχει τεθεί σε πραγματική λειτουργία το αργότερο εντός δυο ετών ήτοι έως την 8η Δεκεμβρίου 2019.

Επίσης η Λάμψα προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2017 στην αγορά του ιστορικού ξενοδοχείου King George (συμπεριλαμβανομένων κινητών πραγμάτων και σημάτων) από την Τράπεζα Eurobank Ergasias AE, έναντι συνολικού τιμήματος 43 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο ήταν μισθωμένο στην ΛΑΜΨΑ Α.Ε από το 2013 και λειτουργούσε υπό κοινή διαχείριση με το όμορο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Με την ολοκλήρωση της ως άνω αγοράς, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της υπογραφής της συμβάσεως μακροχρόνιας μίσθωσης του ιστορικού ξενοδοχείου King’s Palace, ιδιοκτησίας του ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε. («Α.Τ.Π.Π.Ε. Α.Τ.Ε»), ο όμιλος ΛΑΜΨΑ, παρ΄όλες τις αντιξοότητες της περιόδου της ελληνικής οικονομικής κρίσης, ολοκλήρωσε επιτυχώς τα επενδυτικά του σχέδια στο κέντρο της Αθήνας, επισφραγίζοντας την διαχρονική του παρουσία στον τομέα του Τουρισμού, αναφέρεται στην τελευταία οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα