H εισήγηση Γ. Αλογοσκούφη για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2006 16:21
UPD:16:26

Συνήλθε χθες, Δευτέρα 17-7-2006, η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Σ. Τσιτουρίδη. Στην Επιτροπή εκλήθη και συμμετείχε, επίσης, η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Φάνη Πάλλη – Πετραλιά.

Η Διυπουργική Επιτροπή αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον σύμβουλο του Ελληνικού Δημοσίου στη διαδικασία αποκρατικοποίησης της Εμπορικής Τράπεζας, να προχωρήσει στην αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν σύμφωνα με το ν. 3461/2006.

Επίσης, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των «Ξενία» Θάσου και Τσαγκαράδας.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης ενημέρωσε σήμερα το πρωί την Κυβερνητική Επιτροπή για την έως σήμερα πρόοδο των αποκρατικοποιήσεων, το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2006 και τις αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής. Η εισήγηση του Υπουργού έχει ως εξής:

«Η Κυβέρνηση, έχοντας θέσει ως προτεραιότητα της πολιτικής της την επανίδρυση του κράτους και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, προχώρησε με αποφασιστικά βήματα στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Οι αποκρατικοποιήσεις είναι ένας κεντρικός άξονας της οικονομικής πολιτικής που στοχεύει πρωτίστως στην αναδιάρθρωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία της οικονομίας και των προς αποκρατικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων, στην απελευθέρωση των αγορών, στην προσέλκυση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και στη μείωση των δημοσίων δαπανών και του δημοσίου χρέους.

Tο έργο, το οποίο επιτελεί η Κυβέρνηση στον τομέα αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας. Η γενική αρχή που διέπει τις αποκρατικοποιήσεις της νέας εποχής είναι η εγκατάλειψη της ταμειακής λογικής και η υιοθέτηση των μεθόδων εκείνων που μεγιστοποιούν τα οφέλη για την οικονομία και τους Έλληνες πολίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη της αξίας των εταιριών του Δημοσίου και στη σωστή προετοιμασία της ίδιας της αποκρατικοποίησης πριν από τη διενέργειά της. Έτσι, επιτυγχάνεται καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα και αποκλείονται πωλήσεις υπό καθεστώς πίεσης.

Κάτω από το πρίσμα αυτό υλοποιήσαμε με επιτυχία μία σειρά αποκρατικοποιήσεων την περίοδο από το 2004 έως σήμερα, έχοντας ήδη επιτύχει έσοδα ύψους € 4.231 εκατ., τα οποία συνέβαλαν στην άμεση μείωση του δημοσίου χρέους. Ειδικότερα:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Τον Αύγουστο του 2004 πραγματοποιήθηκε η πώληση 8,21% των μετοχών των ΕΛΠΕ στην εταιρία PANEUROPEAN, στρατηγικό εταίρο στην εταιρία με δικαίωμα προτίμησης ήδη από το 2003 , έναντι του ποσού €192 εκατ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Νοέμβριο του 2004 το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην επιτυχή διάθεση του 7,46% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συναλλαγή αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διάθεση μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το 2004 και τη δεύτερη μεγαλύτερη διάθεση μετοχών μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών που πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και απέφερε στο Δημόσιο το ποσό των € 562 εκατ.

ΟΠΑΠ

Τον Ιούλιο του 2005 ολοκληρώθηκε η διάθεση του 16,44% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, με συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τη διάθεση των μετοχών ποσό € 1.266 εκατ., που είναι το υψηλότερο που αντλήθηκε ποτέ στο πλαίσιο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Η συναλλαγή αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διάθεση μετοχών που έχει πραγματοποιηθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την πρώτη που διενεργήθηκε με «Ευρωπαϊκό» Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Ε.Ε.

ΟΤΕ

Το Σεπτέμβριο του 2005 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διάθεση του 10% των μετοχών του ΟΤΕ, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε € 835 εκατ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων του 2005 είχε ως αποτέλεσμα την υπερκάλυψη του στόχου του Προϋπολογισμού του έτους αυτού κατά 31% (έσοδα € 2.101 εκατ. έναντι στόχου € 1.600 εκατ.), ενώ τα συνολικά έσοδα από αποκρατικοποιήσεις την περίοδο 2004-2005 ανήλθαν σε € 2.855 εκατ.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2006

Σε μια δύσκολη συγκυρία για τις διεθνείς αγορές, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για το 2006, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχει ήδη πετύχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, όχι μόνο ταμειακά αλλά και διαρθρωτικά, αφού επιτεύχθηκε η αναδιάρθρωση και η ανάδειξη της αξίας δύο σημαντικών τραπεζικών ιδρυμάτων: της Αγροτικής Τράπεζας Α.Ε., η οποία εισέρχεται σε μια νέα εποχή μετά από μακρά περίοδο απαξίωσης και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Τ.Ε. που μπαίνει δυναμικά στον τραπεζικό χάρτη. Ειδικότερα:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στα μέσα Μαΐου του τρέχοντος έτους, ολοκληρώθηκε η διάθεση, μέσω βιβλίου προσφορών, μετοχών της ΑΤΕ κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες αντιστοιχούν στο 7,18% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η τιμή διάθεσης που προέκυψε από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών διαμορφώθηκε σε € 5,05 ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας έκπτωση (discount) μόλις 1,37% επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής της ΑΤΕ στις 11/5/2006. Τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο ανήλθαν στα € 328 εκατ.

Περίπου ένα έτος πριν, η Τράπεζα είχε προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 1.192 εκατ., στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε πλήρως τα δικαιώματά του (84,5%) σε τιμή έκδοσης μόλις € 2 ανά μετοχή. Η αύξηση ήταν επιβεβλημένη προκειμένου να αποκατασταθούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της ΑΤΕ και να χρηματοδοτηθεί το ευρύ πρόγραμμα αναδιοργάνωσης της Τράπεζας, η υλοποίηση του οποίου συνέβαλλε στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων της και τη σημαντική άνοδο της τιμής της μετοχής της. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, η ΑΤΕ προσέλκυσε σημαντικό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για πρώτη φορά από την εισαγωγή της στο ΧΑ.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Στα τέλη Μαΐου του 2006, ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών του ΤΤ στο ΧΑ, μέσω της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε μετοχές που αντιστοιχούν στο 34,84% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η δημόσια προσφορά καλύφθηκε συνολικά κατά 5,4 φορές και χαρακτηρίστηκε: (α) από ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές, με τη συμμετοχή άνω των 124 χιλιάδων ιδιωτών επενδυτών, αριθμός που είναι ο υψηλότερος κατά τα τελευταία έτη στη χώρα μας και (β) από τη συμμετοχή διεθνών χαρτοφυλακίων υψηλής ποιότητας, τα οποία υπερκάλυψαν τη διεθνή προσφορά κατά 4,3 φορές περίπου. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα € 12,5 ανά μετοχή και τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου ανήλθαν στα € 612 εκατ.

Της δημόσιας προσφοράς είχε προηγηθεί:

(α) Η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση του ΤΤ, μέσω της οποίας αντλήθηκαν με τη μορφή επιστροφής πλεονάζουσας ρευστότητας, κεφάλαια ύψους € 400 εκατ.

(β) Η μετοχική συνεργασία των εταιριών ΤΤ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε., στο πλαίσιο της οποίας αγοράστηκε το 10% του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΤΑ κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου από το ΤΤ και αντιστρόφως. Με τη συνεργασία του ΤΤ και των ΕΛΤΑ, τόσο σε μετοχικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο, επιτυγχάνεται πλήρης εκμετάλλευση των συνεργιών που δημιουργούνται από τη συμπληρωματικότητα των εργασιών τους, με αποτέλεσμα την παροχή στους πολίτες πληρέστερου φάσματος προϊόντων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Τα συνολικά έσοδα που άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τη μετοχική συνεργασία του ΤΤ με τα ΕΛΤΑ και την εισαγωγή των μετοχών του ΤΤ στο ΧΑ ανήλθαν σε € 1.048 εκατ. Σημειώνεται δε ότι τα ΕΛΤΑ θα καταβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο επιπλέον ποσό € 144 εκατ. έως το Δεκέμβριο του 2010, το οποίο αφορά στο υπόλοιπο του τιμήματος για την αγορά του 10% των μετοχών του ΤΤ.

Τα συνολικά έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τις αποκρατικοποιήσεις της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έχουν ήδη ανέλθει σε € 1.376 εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 83% των προβλεπόμενων εσόδων του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για το 2006. Με τα έσοδα αυτά έχει μειωθεί σημαντικά το δημόσιο χρέος.

Στους βασικούς στόχους του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για τη συνέχεια του τρέχοντος έτους περιλαμβάνονται:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΜΤΕ) Α.Ε.

Μετά την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της ΕΜΤΕ που επιτεύχθηκε μέσω (α) της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 397,2 εκατ. το Νοέμβριο του 2005 και (β) της επίλυσης του ασφαλιστικού της προβλήματος με το Ν.3371/2005, η ΔΕΑ αποφάσισε τη διερεύνηση της δυνατότητας αποκρατικοποίησης της Τράπεζας με τη διάθεση έως και του συνόλου της συμμετοχής της ΔΕΚΑ (11,01%) στο μετοχικό της κεφάλαιο, καθώς και τη διερεύνηση της δυνατότητας η εν λόγω αποκρατικοποίηση να περιλαμβάνει ή να συνδυάζεται και με τη διάθεση μετοχών που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΟΑΕΔ: 5,4%, ΟΓΑ: 4,9%, ΕΤΕΑΜ: 2,0% κλπ.).

Κατά την περίοδο της εν λόγω διερεύνησης από τους συμβούλους του Ελληνικού Δημοσίου, η Credit Agricole S.A., κάτοχος του 9% των μετοχών της ΕΜΤΕ, υπέβαλλε την από 13.06.2006 δημόσια πρόταση για την αγορά του 100% των μετοχών της τράπεζας, στο πλαίσιο του Ν.3461/2006 περί δημοσίων προτάσεων, προσφέροντας € 23,5 ανά μετοχή. Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, την 22.06.2006 υποβλήθηκε προσφορά από την Τράπεζα Κύπρου για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΕΜΤΕ, έναντι € 6 και 3,25 μετοχών της Τράπεζας Κύπρου ανά μετοχή της ΕΜΤΕ.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο, σε συνεργασία με τους συμβούλους του εξετάζει τη δυνατότητα που του παρέχεται να προχωρήσει στην αποκρατικοποίηση της τράπεζας μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας - μετά από αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν σύμφωνα με το Ν.3461/2006, που θα διενεργήσει ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Δημοσίου. Η τυχόν αποδοχή κάποιας εκ των προτάσεων και η τελική διάθεση των μετοχών θα αποφασιστούν από τη ΔΕΑ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του συμβούλου.

Η διαδικασία των δημοσίων προτάσεων του Ν. 3461/2006, ο οποίος ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο τη σχετική οδηγία της ΕΕ, παρέχει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια διότι είναι μία ανοικτή διαδικασία που παρέχει πλήρη πληροφόρηση στους μετόχους και στην αγορά και εποπτεύεται αυστηρά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συνεπώς, η αποκρατικοποίηση της ΕΜΤΕ μέσω αυτής της διαδικασίας εξασφαλίζει τη μέγιστη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων (πλειοψηφίας και μειοψηφίας). Επιπλέον, είναι μια διαδικασία, η οποία συνάδει με τις ιδιαιτερότητες της ΕΜΤΕ, καθώς υπάρχει ήδη ένας μέτοχος με σημαντικό ποσοστό και δικαιώματα διοίκησης, όπως επίσης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (συμπεριλαμβανομένων και ασφαλιστικών ταμείων) που αθροιστικά κατέχουν υψηλό ποσοστό συμμετοχής. Με τη διαδικασία αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στα νομικά αυτά πρόσωπα να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις μέσω των οργάνων τους.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΑ)

Η ΔΕΑ, τον Οκτώβριο 2005, αποφάσισε τη διερεύνηση της δυνατότητας και των εναλλακτικών μεθόδων αξιοποίησης των εγκαταστάσεων και επιχειρηματικών μονάδων της ΕΤΑ: Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Φαλήρου, Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε., Γκολφ Αφάντου Ρόδου, Αλυκές Αναβύσσου και Ξενία Βυτίνας, Λιμένα Θάσου, Σκιάθου και Τσαγκαράδας.

Αναμένεται η άμεση δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Ξενία Θάσου και Τσαγκαράδας, ενώ για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις και επιχειρηματικές μονάδες εντοπίστηκαν από τους συμβούλους της ΔΕΑ σειρά νομικών προβλημάτων, η επίλυση των οποίων πρέπει να προηγηθεί της διαδικασίας αξιοποίησης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

Η ΔΕΑ, τον Φεβρουάριο του 2006, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών για την εισαγωγή της ΔΕΠΑ στο ΧΑ. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης και ανάδειξης της αξίας της ΔΕΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται η εισαγωγή της στο ΧΑ να πραγματοποιηθεί εντός του 2007».Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΠΕ
  • ΕΤΕ
  • ΟΤΕ
  • ΟΠΑΠΣχολιασμένα