Χάρτα υποχρεώσεων καταναλωτή

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2006 16:31

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ν. 3429/2005, οι ΔΕΚΟ κατήρτισαν – σε συνεννόηση με την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και τον Συνήγορο του Καταναλωτή – Χάρτα Υποχρεώσεων Καταναλωτή, όπου προβλέπονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τους πολίτες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στη Χάρτα Υποχρεώσεων Καταναλωτή περιλαμβάνονται, ανάλογα με τη φύση των παρεχομένων υπηρεσιών, πληροφορίες που αφορούν:

• Τα ωράρια των παρεχομένων υπηρεσιών

• Το τιμολόγιο για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις αντίστοιχες εκπτώσεις

• Την πρόβλεψη για το ύψος και την διαδικασία επιβολής προστίμων

• Τη διαδικασία παροχής αποζημιώσεων σε περιπτώσεις μη τήρησης υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Χάρτα

• Τη συχνότητα των δρομολογίων (για τις επιχειρήσεις μεταφορών)

• Τις υποχρεώσεις των εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με το κοινό

• Τις υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του κοινού

• Τη διαδικασία υποδοχής απόψεων και διαμαρτυριών

• Την πρόβλεψη για τα ¶τομα με Ειδικές Ανάγκες

• Την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα