Επιπλέον πιστώσεις 20 εκ. ευρώ σε τοπικά προγράμματα του «LEADER+»

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2006 18:24

Διάθεση επιπλέον πιστώσεων ύψους 20 εκ. ευρώ σε τοπικά προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+» θα ανακποινώσει αύριο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Μπασιάκος. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 7,8% της Δημόσιας Δαπάνης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Με την ενσωμάτωση επιπλέον πιστώσεων σε τοπικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας, θα καταστεί δυνατή η έγκαιρη ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα αντισταθμίσουν τυχόν αδιάθετους πόρους που θα προκύψουν κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η πορεία εφαρμογής του προγράμματος και ειδικότερα η υλοποίηση από το Μάρτιο 2004 έως σήμερα έχει σημειώσει ιδιαίτερα αξιόλογη πρόοδο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, όπως προκύπτει από το ύψος των απορροφήσεων, το οποίο αυξήθηκε από 10,2% στο 42%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα