Τηλεπικοινωνιακή ανάπτυξη μέσω υπηρεσιών 5G και IoT

Ericsson: Εκτιμήσεις για επιπλέον έσοδα στον κλάδο 2 δισ. ετησίως μέχρι το 2026
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 21:02
UPD:21:02

Από την έντυπη έκδοση 

Της Τέτης Ηγουμενίδη
tigoum@naftemporiki.gr

Επιπλέον έσοδα ετησίως της τάξεως των 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2026 μπορούν δυνητικά να εξασφαλίσουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην Ελλάδα από την παροχή υπηρεσιών νέας γενιάς κινητής τηλεφωνίας 5G και το Internet of Things (IoT), ενώ συνολικά για όλη την αγορά μπορεί να φθάσουν τα 4 δισ. ευρώ. 

Η παραπάνω εκτίμηση ανήκει στα στελέχη της Ericsson που «τρέχουν» διάφορες σχετικές μελέτες σε όλο τον κόσμο.

Όπως είπαν χθες κατά την ενημέρωση που έκαναν για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις ο Γιώργος Παππάς, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ericsson Ελλάδος και η Μαρία Μπούρα Government & Industry Relations and Innovation, έπειτα από ανάλυση περίπου 200 περιπτώσεων χρήσης 5G στους δέκα διαφορετικούς κλάδους υπό μελέτη, εντοπίστηκαν εννέα διαφορετικά clusters περιπτώσεων χρήσης, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν από τους παρόχους οριζόντια, καλύπτοντας δηλαδή περισσότερους από έναν κλάδους, δημιουργώντας έτσι οικονομίες κλίμακας για τις σημαντικές επενδύσεις που απαιτούνται, βελτιώνοντας το business case υλοποίησης του 5G για βιομηχανική χρήση και ψηφιοποίηση των κλάδων.

Τα συγκεκριμένα clusters αναλύθηκαν κατόπιν ως προς τη δυσκολία υλοποίησής τους και τη δυσκολία της διάθεσής τους στην αγορά. Σύμφωνα με αυτήν τη μελέτη, τα clusters της Αυτοματοποίησης σε Πραγματικό Χρόνο (Real-Time Automation) και των Ενισχυμένων Υπηρεσιών κινούμενης εικόνας -video (Enhanced Video Services), ακολουθούμενα από το cluster υπηρεσιών Παρακολούθησης και Ιχνηλάτησης (Monitoring & Tracking), είναι εκείνα που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα δυνητικά έσοδα των παρόχων από υπηρεσίες 5G στην Ελλάδα.  

Για να εξασφαλιστούν τα προαναφερόμενο έσοδα, όμως, η έλευση του 5G θα πρέπει να αλλάξει πλήρως τα επιχειρηματικά μοντέλα στις περισσότερες αγορές, συμπεριλαμβανομένων και των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Οι πάροχοι θα χρειασθεί να κινηθούν πολύ περισσότερο προς την προσφορά υπηρεσιών κατευθείαν προς τους συνδρομητές τους, πέρα από την παροχή δικτύων. Υπηρεσίες όπως το virtual gaming που απαιτούν δίκτυα πολύ χαμηλής καθυστέρησης (ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 5G) θα παρέχονται απευθείας από τους παρόχους, για να μπορούν έτσι να ελέγχουν την ποιότητα της υπηρεσίας, εφόσον βεβαίως η εν λόγω βιομηχανία υιοθετήσει αυτή τη λογική.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα