ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018 17:26
UPD:23:53

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι το νομικό πρόσωπο  TETRAD Capital Partners Ltd (Cayman) (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) το οποίο έχει δεσμό με το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Gagik Apkarian προέβη στις 16/5/2018 σε απόκτηση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μέσω συναλλαγής η οποία εκτελέστηκε από τρίτους στο πλαίσιο ατομικού χαρτοφυλακίου ή εντολής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό του  συνολικής αξίας 51.00000 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Σχολιασμένα