«Haircut» στα κέρδη έφερε ο εξορθολογισμός στον ΟΛΘ

Ενσωμάτωση αυξημένων αποσβέσεων και προβλέψεων στα αποτελέσματα της χρήσης του 2017
Τετάρτη, 02 Μαΐου 2018 09:29
UPD:09:29
INTIME NEWS/ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Χατζηλίδη
 [email protected]

Μείωση σχεδόν 50% στην καθαρή κερδοφορία της για το 2017, παρά την αύξηση τζίρου κατά περίπου 13%, ανακοίνωσε η ΟΛΘ Α.Ε., καθώς η νέα διοίκηση της κοινοπραξίας των ιδιωτών ενσωμάτωσε στα οικονομικά αποτελέσματα της περσινής χρήσης σημαντικά αυξημένες αποσβέσεις και προβλέψεις, συνεκτιμώντας την έκθεση των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών.

Για την εξέλιξη αυτή είχε προϊδεάσει στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε. Σωτήρης Θεοφάνης, ο οποίος είχε κάνει λόγο για πολύ διαφορετική, προς το χειρότερο, εικόνα που επικρατεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε σύγκριση με εκείνη που είχε περιγραφεί στην κοινοπραξία στο κείμενο του διαγωνισμού αλλά και, αρμοδίως, κατά τη διάρκειά του. Πηγές της ΟΛΘ ανέφεραν στη «Ν» ότι η νέα διοίκηση προχώρησε στον εξορθολογισμό των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου αυτό το νέο, φιλόδοξο και με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές ξεκίνημα να γίνει από μια ρεαλιστική αφετηρία.

O Σωτήρης Θεοφάνης, πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε

«Η νέα διοίκηση, με αίσθημα ευθύνης, είναι διατεθειμένη να εργαστεί με όραμα, σχέδιο και προσήλωση για την ανάπτυξη της εταιρείας και να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη των μετόχων και της οικονομικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με ρεαλιστικό τρόπο την οικονομική αφετηρία της εταιρείας. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο προσηλωμένο τρόπο την προσπάθεια για την ανάπτυξη της εταιρείας. Η ΟΛΘ Α.Ε. αποτελεί μια εταιρεία με μεγάλες οικονομικές και αναπτυξιακές δυνατότητες που πρέπει κατάλληλα να αξιοποιηθούν» δήλωσε ο κ. Θεοφάνης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση για το 2017, η μείωση των αποτελεσμάτων προ φόρων και των καθαρών αποτελεσμάτων οφείλεται αφενός σε σημαντική αύξηση των αποσβέσεων, λόγω της επανεκτίμησης της ωφέλιμης ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και σε απομείωση της αξίας παλαιών και υποχρησιμοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων, αφετέρου σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων, οι οποίες -σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΛΘ- απηχούν με ρεαλιστικό τρόπο την επισφάλεια απαιτήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αποσβέσεις του 2017 αυξήθηκαν κατά 94,18% σε σχέση με το 2016, φθάνοντας τα 7,543 εκατ. ευρώ έναντι 3,884 εκατ. ευρώ, λόγω της επανεκτίμησης της ωφέλιμης ζωής μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Θεοφάνης είχε προαναγγείλει πρόσθετες επενδύσεις (πέραν των δεσμευτικών επενδύσεων των 180 εκατ. ευρώ) ύψους 27 εκατ. ευρώ το 2018 για μηχανολογικό εξοπλισμό, που κρίνεται απαραίτητος για να μπορέσει να λειτουργήσει όπως πρέπει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία προέβη σε απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων, ύψους 2.318.919,38 ευρώ, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 36, εφόσον υπήρχαν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους. Η ζημία της απομείωσης αυτής καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης. Επιπλέον, το 2017 η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη ύψους 3.526.110,96 ευρώ για την κάλυψη του ενδεχόμενου κινδύνου μη επιστροφής της απαίτησης φόρων και δασμών από το Β’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης. Επιπροσθέτως, η εταιρεία σχημάτισε πρόσθετες προβλέψεις ύψους 1.310.411,32 ευρώ.

Τα μεγέθη:

* Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2017 ανήλθε σε 54.231.941 ευρώ έναντι 48.061.529 ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,84%.

* Αύξηση κατά 16,74% σημειώθηκε στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, που ανήλθε σε 401.947 TEUs το 2017.

* H διακίνηση στο συμβατικό φορτίο παρουσίασε αύξηση 8,63%, ανερχόμενη σε 3.598.371 τόνους συμβατικού φορτίου.

* Τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων αυξήθηκαν κατά 8,01%.

* Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ανέρχονται σε 90.324.984 ευρώ έναντι 75.566.103 ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 19,53%.

* Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 18.849.985 ευρώ έναντι 23.877.735 ευρώ το 2016, σημειώνοντας μείωση 21,06%, με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 34,76%.

* Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 12.474.042 ευρώ έναντι 21.081.797 ευρώ το 2016, σημειώνοντας μείωση 40,83% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 23%, ενώ μετά από φόρους τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 7.242.955 ευρώ έναντι 14.084.474 ευρώ του 2016, σημειώνοντας μείωση 48,57% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 13,36%.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα