ΣΕΒ: Η συνταγή για να καλύψουμε το χάσμα στις επενδύσεις

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 15:33
UPD:15:40
INTIME NEWS/ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Στις 74 +1 προτάσεις, που παρουσίασε και στο πρόσφατο συνέδριό του «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις» αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο του για την οκονομία ο ΣΕΒ, επισημαίνοντας ότι η «λυδία λίθος» για την υλοποίησή τους είναι η θέσπιση ενός Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων με αποκλειστική ευθύνη την ευθυγράμμιση της δημόσιας διοίκησης κάτω από τον εθνικό στόχο αύξησης κατά 15% ετησίως των επενδύσεων. 

Με τον τρόπο αυτό ο Σύνδεσμος υπολογίζει ότι μπορεί να καλυφθεί σε μια 5ετία το χάσμα που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. «Στη σημερινή συγκυρία, όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις προβάλλουν ως η μόνη διέξοδος για την αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων, είναι απολύτως αναγκαίο η κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση να δώσουν προτεραιότητα σε αυτό το πακέτο μέτρων για τη δημιουργία δομών, μηχανισμών, διαδικασιών και κινήτρων επιτάχυνσης των επενδύσεων» αναφέρει ο ΣΕΒ, προσθέτοντας ότι η ανάγκη αυτή «γίνεται μεγαλύτερη στο βαθμό που ο κίνδυνος της χώρας είναι ακόμη υψηλός και οι αβεβαιότητες θα συνοδεύουν την άσκηση οικονομικής πολιτικής στα επόμενα χρόνια. Και ας μην λησμονούμε ότι ο επενδυτικός ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος και οι άλλες χώρες ήδη τρέχουν».

Οι πρακτικές αυτές λύσεις αποσκοπούν στη μεσοπρόθεσμη μείωση κατά το 1/3 περίπου του διοικητικού κόστους και της γραφειοκρατίας, του χρόνου επίλυσης δικαστικών διαφορών και του χρόνου αδειοδότησης, καθώς και της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με εξειδικευμένα  μέτρα για το διπλασιασμό των ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία και τη ψηφιοποίηση της οικονομίας.

Μεταξύ των εμβληματικών μέτρων ξεχωρίζουν, ενδεικτικά, τα εξής: Όσον αφορά το διοικητικό κόστος και τη γραφειοκρατία προτείνεται η εφαρμογή του κανόνα €1-in/ €2-out, όπου η δημόσια διοίκηση για κάθε νέα ρύθμιση που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις κατά €1, αποσύρει ή τροποποιεί ρυθμίσεις με κόστος €2, η δέσμευση της δημόσιας διοίκησης να μειώνει την επίπτωση νέων ρυθμίσεων για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, η έναρξη ισχύος νέων ρυθμίσεων σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες το χρόνο για νομοθετική προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου, ο χρόνος φορολογικής επίπτωσης μιας ρύθμισης να μην εκτείνεται πέραν της τριετίας, η υιοθέτηση του κανόνα ότι τα στοιχεία των πολιτών και των επιχειρήσεων παρέχονται μόνο μια φορά στο δημόσιο, και, τέλος, η διενέργεια συναλλαγών με το κράτος λαμβάνει χώρα μέσω ενός μοναδικού ψηφιακού αριθμού ταυτότητας.

Όσον αφορά στο χρόνο επίλυσης δικαστικών διαφορών, προτείνεται η συνδρομή δικαστών με νομικούς βοηθούς και η προ-επεξεργασία υποθέσεων πριν την ανάθεσή τους, η στελέχωση του ΣτΕ με ορκωτούς πραγματογνώμονες, ο περιορισμός στους 6 μήνες στην εκδίκαση αιτήσεων αναστολών και ακύρωσης έργων στρατηγικών επενδύσεων, η ηλεκτρονική διασύνδεση των δικαστηρίων με δημόσιες υπηρεσίες και η εφαρμογή πλήρως ηλεκτρονικών διαδικασιών στα δικαστήρια.

Σχετικά με το χρόνο αδειοδότησης, προτείνεται η ψηφιοποίηση γεω-χωρικών πληροφοριών, η προ-αδειοδότηση συγκεκριμένων εκτάσεων, η ταχεία επίλυση των συγκρούσεων χρήσεων γης, η κατηγοριοποίηση έργων και δραστηριοτήτων ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και όχι στη βάση της όχλησης, η ταυτόχρονη πραγματοποίηση του «περιβαλλοντικού» και του «χωροταξικού/πολεοδομικού» ελέγχου για να μην χάνεται χρόνος, η διαδικασία «μιας άδειας/μιας στάσης» για όλες τις άδειες (δόμησης, λειτουργίας, περιβαλλοντικής, κ.λ.π.) και, τέλος, η λειτουργία κεντρικής αδειοδότησης και κεντρικής επισπεύδουσας αρχής με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για όλες τις υπηρεσίες.

Όσον αφορά στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, προτείνεται η μείωση 30% του εταιρικού φόρου (άμεσα η έμμεσα) και απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, η εφαρμογή Β2Β ηλεκτρονικών συναλλαγών με σύνδεση τιμολογίου με τα παραστατικά, ο συμψηφισμός μελλοντικών κερδών με ζημιές προηγούμενων ετών για τουλάχιστον 12 έτη, ο συμψηφισμός χρεωστικών/ πιστωτικών φόρων ακόμη και με φορολογική πίστωση, οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις και οι υπεραποσβέσεις 200% χωρίς χρονικό περιορισμό στη φορολογική έκπτωση των αποσβέσεων και με διασφάλιση του Δημοσίου ότι θα φορολογεί σε κάθε περίπτωση το 30% των ετησίων φορολογητέων κερδών,  η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και το φόρο κληρονομιάς για 15 έτη σε νέες οικοδομές, η ισόποση  φοροαπαλλαγή με τις δαπάνες Ε&Α για τα πρώτα 2 χρόνια και 50% απαλλαγή για τον τρίτο χρόνο και με δυνατότητα μεταφοράς ζημιών για έως και 10 χρόνια, η μείωση στο 10% του φορολογικού συντελεστή εκμετάλλευσης προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας, και, τέλος, οι υπερεκπτώσεις δαπανών Ε&Α για νεοφυείς επιχειρήσεις, η παροχή άδειας παραμονής για επιχειρηματίες νεοφυών επιχειρήσεων, κ.α.

Επιγραμματικά οι άμεσοι στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 

  1. Μείωση 30% του εταιρικού φόρου (άμεσα ή έμμεσα) στις νέες επενδύσεις και απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών
  2. Μείωση 30% του χρόνου αδειοδότησης
  3. Μείωση 35% του χρόνου επίλυσης δικαστικών διαφορών
  4. Ψηφιοποίηση της οικονομίας (+4% στο ΑΕΠ και +50 χιλ. θέσεις εργασίας)
  5. Διπλασιασμός των ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία
  6. Στόχος: μείωση κατά 25% του βάρους που επιφέρουν τα εμπόδια και η γραφειοκρατία ως το 2020


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα