Οδηγίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 15:49

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, για το φορολογικό έτος 2017, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στο σχετικό φυλλάδιο παρέχονται γενικές πληροφορίες, όπως ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση και πώς δηλώνεται το εισόδημα, διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής της οφειλής, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων.

Όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, συνεχίζεται και φέτος η προσυμπλήρωση της δήλωσης με στοιχεία που συλλέγονται ηλεκτρονικά από εργοδότες, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ. Ωστόσο, είναι σε κάθε περίπτωση χρήσιμος ο έλεγχος της ορθότητας των προσυμπληρωμένων στοιχείων.

Ειδικά στις περιπτώσεις ασυμφωνίας βεβαιώσεων αποδοχών σε μισθωτούς, συνταξιούχους ή επιτηδευματίες, η ΑΑΔΕ συστήνει να απευθύνεται το κοινό για διορθώσεις στους φορείς που χορήγησαν τη βεβαίωση, πριν υποβάλουν τη δήλωσή τους.

Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η μείωση φόρου για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι δαπάνες που προβλέπονται και έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, εκτός των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στον νόμο.

Επίσης, στον πίνακα 2 της δήλωσης προστέθηκαν νέοι κωδικοί 007-008 και συμπληρώνονται από όσους φιλοξενούν ενήλικες υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στον Πίνακα 8, προκειμένου να γίνεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση με αυτούς που δηλώνουν φιλοξενούμενοι.

Σε ό,τι αφορά το έντυπο Ε3, όπως σημειώνει ο κ. Πιτσιλής, ύστερα από διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς και της λογιστικής κοινότητας, έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, που απλοποιούν σημαντικά το έργο των λογιστών / φοροτεχνικών και διευκολύνουν την υποβολή της δήλωσης.

Ο ίδιος απευθύνει κάλεσμα στους επαγγελματίες λογιστές / φοροτεχνικούς να συνδράμουν την προσπάθεια για ομοιόμορφη κατανομή των ηλεκτρονικών υποβολών στον διαθέσιμο για την εκπλήρωση της υποχρέωσης χρόνο.

naftemporiki.grΠροτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα