Σε μετασχηματισμό οι ΜμΕ- ζητούμενο τα νέα εργαλεία οικονομικής πολιτικής

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 13:26
UPD:13:28
REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS

Του Φάνη Ζώη
fzois@naftemporiki.gr

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εισέρχονται σε νέο κατώφλι μετσχηματισμού, παρουσιάζοντας αισθητή βελτίωση στους οικονομικούς δείκτες, αλλά με εμφανείς τις εσωτερικές αντιφάσεις.

Αυτό προκύπτει αρχικά ως συμπέρασμα της εξαμηνιαίας έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που παρουσιάσθηκε σήμερα, τα στοιχεία της οποίας δείχνουν ότι η Ελληνική οικονομία διέρχεται φάση σταθεροποίησης και αναδιάρθρωσης, με ζητούμενο να παραμένει όμως η ποιοτική  αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης των ΜμΕ στα νέα εργαλεία της οικονομικής πολιτικής.

Ειδικότερα όπως αναφέρθηκε από τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργο Καββαθά θετική ένδειξη είναι το γεγονός ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σταδιακά αποστασιοποιείται από τα τεκταινόμενα στο μέτωπο της πολιτικής διαπραγμάτευσης και της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι καταγράφεται επαναλαμβανόμενα πλέον στο οικονομικό κλίμα μια ακολουθία συνέπειας μεταξύ αποτιμήσεων και προσδοκιών, που οφείλεται εν πολλοίς στη μείωση της αβεβαιότητας και την αποσύνδεση επιχειρηματικού και πολιτικού κλίματος.

 Σε αντιδιαστολή με την ύπαρξη ενός αυξανόμενου αριθμού επιχειρήσεων που ανταποκρίνεται και συμβαδίζει με την αναπτυξιακή δυναμική, διατηρείται σε συνθήκες στασιμότητας και δίχως διαθέσιμα εργαλεία ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων (άνω του 50%) που διέπεται από τα χαρακτηριστικά της «επιχειρηματικότητας ανάγκης», το οποίο όμως συμβάλλει θετικά στην εγχώρια παραγωγή, κατανάλωση και την κοινωνική συνοχή. Τα διαρθρωτικά προβλήματα  είναι περισσότερο πλέον εμφανή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, για τους οποίους απουσιάζει ένα συνεκτικό πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας και της διασφάλισης της βιωσιμότητας τους, είτε μέσα από προγράμματα πρόληψης και μείωσης της υπερχρέωσης τους, είτε μέσα από τη διεύρυνση της συμμετοχής τους σε ευρύτερα επιχειρηματικά σχήματα (clusters) και υπαγωγής τους σε αλυσίδες αξίας.

 Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν ανεκμετάλλευτο παραγωγικό δυναμικό και παρουσιάζουν προοπτικές υπέρβασης του στενού επιχειρηματικού ορίζοντα, αδυνατούν να ανταγωνιστούν στο υφιστάμενο περιβάλλον υπερφορολόγησης και καχεκτικών δικτυώσεων, υπογραμμίζει ο κ. Καββαθάς.

 Η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επαληθεύει την υπόθεση της εξόδου της χώρας από το κατώφλι της στασιμότητας 2014-2016, επιβεβαιώνει την ύπαρξη δυναμικών κλάδων που αναπτύσσονται ασύμμετρα από το σύνολο της οικονομίας, και ταυτόχρονα καταδεικνύει την ανάγκη προσαρμογής ορισμένων πολιτικών που θα εστιάζουν στις ανάγκες της μικρής εγχώριας μονάδας, στη βελτίωση των όρων εμπορίου και καλύτερης πρόσβασης στις αγορές και βελτίωσης του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος.

 Κρίνεται σκόπιμο, υπογραμμίστηκε κατά την παρουσίαση ότι, το επόμενο διάστημα ως και την ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης, θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες στο σκέλος της οικονομικής πολιτικής που θα κατατείνουν:

1. Στην ομαλή εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με διαφοροποιημένες λύσεις και αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων, με περιορισμό των κοινωνικών συνεπειών. Σε αυτό θα συντείνει και η υπεύθυνη στάση εκ μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Είναι σαφές ότι απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, ο οποίος προσδοκά να δημιουργήσει πιστωτικό χώρο για τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Θεωρείται αναγκαία η μείωση του όγκου πιστοποιητικών, η επέκταση του πεδίου παρέμβασης στα νοικοκυριά και τους πρώην επαγγελματίες και εγγυητές. Μάλιστα, η θεσμοθέτηση μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης και δεύτερης ευκαιρίας για τις επιχειρήσεις θα σηματοδοτήσει το πέρασμα σε μια νέα περίοδο ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας.

2. Για τις μικρές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης, κίνητρα επενδύσεων και προώθησης τους σε μεγαλύτερες και περισσότερες αγορές.

3. Διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αναδιοργάνωσης επιχειρηματικών μονάδων με παραγωγικές δυνατότητες και ένταξής τους σε ένα σύμπλεγμα συστάδων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

4. Σταδιακή απαγκίστρωση από τις πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης και υπέρμετρης φορολόγησης, με διαμόρφωση οδικού χάρτη μείωσης βαρών που λειτουργούν ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη (πχ απαλοιφή κάποιων φόρων ή απαλλαγή υποβολής στοιχείων ΦΠΑ για χαμηλούς τζίρους κα)

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα