ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 15:15
UPD:23:53

Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005 προέβη στις 13 Απριλίου 2018 σε πώληση 30.000 μετοχών της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» συνολικής αξίας 16.500 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα