Τρ. Πειραιώς: Μείωση των NPLs - Βελτίωση της ρευστότητας στα αποτελέσματα του 2017

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 19:47
Alexandros Michailidis / SOOC/

Μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κατά 3 δισ. ευρώ και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) κατά 3,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση κατέγραψε για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο η Τράπεζα Πειραιώς, υπερβαίνοντας τους στόχους.

Οι δείκτες κάλυψης ενισχύθηκαν στο 52% (ΝPE) και 83% (NPL) αντιστοίχως, μετά την πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΠ 9, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πρωτοβουλίες μη οργανικών λύσεων μείωσης ρίσκου του ισολογισμού.

Σημαντική ήταν η βελτίωση της ρευστότητας με αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 2,7 δισ.ευρώ, το δεύτερο εξάμηνο 2017 στα 41 δισ. ευρώ και μείωση της χρηματοδότησης από τον ELA κάτω από τα 2δισ. ευρώ σήμερα. Η απεξάρτηση από τον ΕLA εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τρίτο τρίμηνο 2018. Η Τράπεζα Πειραιώς είχε βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Ομίλου Πειραιώς Γεώργιος Χαντζηνικολάου, «μετά από δύο χρόνια σταθεροποίησης, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ανάπτυξη το 2017. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4%, η ανεργία υποχώρησε στο 21,5% και ο δείκτης οικονομικού κλίματος αναρριχήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014. Για το προσεχές μέλλον, αναμένουμε το πραγματικό ΑΕΠ να αυξηθεί κατά περίπου 2%, από το 2018 και εφεξής».

Το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς έκανε σημαντικά βήματα μπροστά, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, προκειμένου να ενισχύσει τις προβλέψεις. Ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων και της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 βελτίωσε σημαντικά την κάλυψη των NPE/NPL και διευκολύνει την απομόχλευση του ενεργητικού και τη μείωση του κόστους κινδύνου από εδώ και στο εξής, επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.

Όπως τονίζει σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, η Τράπεζα έχει 2 έργα σε εξέλιξη: α) 2,0 δισ. ευρώ (συμβατικών απαιτήσεων) επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις και β) 2,3 δισ.ευρώ (συμβατικών απαιτήσεων) μη εξασφαλισμένων καταγγελμένων καταναλωτικών δανείων. Και οι δύο συναλλαγές αθροιστικά αναμένεται να έχουν επίπτωση την αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 κατά 20 μ.β. περίπου. Ο μεταβατικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 την 1η Ιανουαρίου 2018, έφτασε το 15,4% συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει αποεπενδύσεων.

Η πορεία αποκατάστασης της καταθετικής βάσης της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει σταθερή και ισχυρή. Οι εισροές προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανήλθαν σε 7,0 δισ. ευρώ το δεύτερο μισό του 2017, από τις οποίες το 38% προς την Τράπεζα Πειραιώς (2,7 δισ. ευρώ). Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος του 2017 υποχώρησε στο 98%, κάτω από τον στόχο του 115% του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το 2018. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός στόχος της νέας διοικητικής ομάδας της Τράπεζας Πειραιώς είναι η δημιουργία ενός κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου για τον Όμιλο. Οι επιταχυνόμενες δράσεις μας για εξορθολογισμό του κόστους, οδήγησαν το δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα στο 52% το 2017 από 55% το 2016, βάση για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας για μείωση του κόστους περίπου στο 40% επί των εσόδων το 2020. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Τράπεζα προγραμματίζει ενέργειες περιορισμού του κόστους της τάξης άνω των Euro200 εκατ. για την περίοδο 2018-2020. Για το 2018, δεσμευόμαστε για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, την επίτευξη των στόχων μας για τα NPE, τo μηδενισμό της εξάρτησης από τον μηχανισμό ELA, και την παροχή χρηματοδότησης άνω των Euro3,0 δισ. στους πελάτες μας στην Ελλάδα».

Χαρακτηριστικά μεγέθη του 2017 ήταν η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 6% ετησίως στην Ελλάδα, η βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 52% στην Ελλάδα και η επίτευξη κερδών προ φόρων & προβλέψεων αυξημένων κατά 8% ετησίως στην Ελλάδα.

Οσο αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης CET-1 διαμορφώνεται στο 15,4% (IFRS9 1 Ιαν.18 pro-forma για αποεπενδύσεις).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα