Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 18:04
UPD:23:53

H ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/30.4.2007 της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ' αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την σχετική υποβολή γνωστοποίησης του  Υπουργείου Οικονομικών την οποία η Εταιρεία έλαβε ηλεκτρονικά στις 21 Μαρτίου 2018 ο συνολικός αριθμός έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 65.319.740 (6133%). Η  μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου οφείλεται στη μεταβίβαση κατόπιν εκτέλεσης  εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής άνευ ανταλλάγματος με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2018 από το Ελληνικό Δημόσιο στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) 53.250.001 μετοχών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με την παρ.20 του άρθρου 380 του ν. 4512/2018 με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 197 του ν. 4389/2016 με ισχύ από 1/1/2018.

Το σύνολο (100%) των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ κατέχεται από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) η οποία ελέγχει πλέον άμεσα τα δικαιώματα ψήφου 53.250.001 μετοχών (50%+1 μετοχή) και έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου 12.069.739 μετοχών (1133%) μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Επομένως το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα και έμμεσα) της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. ανέρχεται σε 6133%. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει κατά 100% την ΕΕΣΥΠ Α.Ε..

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα