Αλέξανδρος Πουλαρίκας: Νέα επενδυτικά εργαλεία για τις εξαγωγικές μμε

Ο διευθύνων σύμβουλος της Αttica Finance στη «Ν»
Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 11:23
PATERAKIS DIONISIS

Από την έντυπη έκδοση 

Συνέντευξη στην Ιουλία Ζαφόλια 
izaf@naftemporiki.gr

Στην έμπρακτη στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, με την αρωγή των πολλών εργαλείων χρηματοδότησης εταιρειών που διαθέτει η εγχώρια αγορά, προσβλέπει η «σύμπραξη» της Attica Finance και του Συνδέσμου Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων & Ποτών Εξωτερικού (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ), που ανακοινώθηκε πρόσφατα, παρουσία του αν. υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Τσιρώνη και των επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου. 

Μιλώντας στη «Ν», ο διευθύνων σύμβουλος της Αttica Finance Αλέξανδρος Πουλαρίκας εξηγεί τόσο τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη συνεργασία όσο και τα επόμενα βήματα που ήδη προετοιμάζονται, όπως η δημιουργία ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα και σε διεθνείς επενδυτές να τοποθετηθούν. Ο κ. Πουλαρίκας εξηγεί γιατί τα επενδυτικά κεφάλαια αποτελούν πλέον μονόδρομο για την έξοδο της χώρας από την κρίση, τονίζοντας πως ειδικά στην Ελλάδα σήμερα είναι περίπου επιβεβλημένη η ανάπτυξη νέων επενδυτικών εργαλείων. 

Attica Finance και ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ ανακοίνωσαν συνεργασία με στόχο την ίδρυση εταιρείας προς ενίσχυση των Ελλήνων παραγωγών τροφίμων και ποτών με εξαγωγική δραστηριότητα. Θα ήθελα κατ’ αρχάς να μου περιγράψετε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η νέα αυτή εταιρεία.
«Η Attica Finance και ο ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ βρίσκονταν σε συζητήσεις το τελευταίο διάστημα, καθώς και οι δύο είχαν διαγνώσει τα προβλήματα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ είχαν ήδη επεξεργαστεί τους δυνατούς τρόπους αντιμετώπισής τους. Η σύμπνοια απόψεων και η χημεία που αναπτύχθηκε από την πρώτη στιγμή οδήγησαν στην απόφαση σύστασης της κοινής εταιρείας. Η εταιρεία αυτή θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τη συσσωρευμένη εμπειρία των δύο μερών, με σκοπό τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης επενδυτικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Στα πλαίσια αυτά, θα έρθει κατ’ αρχάς σε επαφή με δυναμικές, εξαγωγικές εταιρείες που έχουν ένα αναπτυξιακό πλάνο και με την κατάλληλη χρηματοδότηση θα πολλαπλασιάσουν τις δυνατότητές τους. Επιπλέον, θα έρθει σε επαφή με κυψέλες επιχειρήσεων που προωθούνται από ανώτατες σχολές του κλάδου, ώστε να ενισχύσει καινοτόμες ιδέες. Επιπλέον, σκοπός είναι να συμμετέχει σε εκθέσεις, να οργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, αλλά να προωθεί και δράσεις βάσει των αναγκών του κλάδου. Παράλληλα, θα επιδιώξει τη δημιουργία κέντρου Logistics στην Ευρώπη, για να μπορεί να γίνει καλύτερα η διοχέτευση των ελληνικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές».

Στα σχέδια των δύο πλευρών περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ). Ποιος ο στόχος της κίνησης αυτής;
«Η κοινή εταιρεία για τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων θα κάνει πράγματι χρήση των διαθέσιμων επενδυτικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) συγκεντρώνουν σημαντικά πλεονεκτήματα, τόσο φορολογικά όσο και άλλα, όπως π.χ. δυνατότητα εισόδου στο χρηματιστήριο, εύκολη και γρήγορη σύσταση, δυνατότητα τμηματικής καταβολής της συμμετοχής κ.ά. Συνεπώς αποτελούν ένα πολύ ελκυστικό επενδυτικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση εταιρειών. Μέσω των ΑΚΕΣ δίνεται επιπλέον η δυνατότητα σε διεθνείς επενδυτές να επενδύσουν σε ένα καλάθι επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας το απαιτούμενο μέγεθος και την κατάλληλη διασπορά. Παράλληλα, δεδομένου ότι το ΑΚΕΣ δεν φορολογείται, οι επενδυτές γνωρίζουν ότι ο φόρος που θα πληρώσουν θα είναι μόνο αυτός που τους αναλογεί λόγω της ιδιότητάς τους ως μεριδιούχων».

Με ποιες εταιρείες έχετε ήδη έρθει σε επαφή και ποια είναι τα άμεσα επόμενα βήματα; Σε ποια επίπεδα πιστεύετε ότι θα βοηθήσετε τις επιχειρήσεις αυτού του κλάδου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα;
«Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με διάφορες εταιρείες του κλάδου οι οποίες έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και αναπτυξιακή στόχευση. Συζητάμε τις ανάγκες τους και τους τρόπους που θα μπορούσαμε να είμαστε χρήσιμοι. Το επόμενο βήμα είναι η οργάνωση και η παρουσίασή τους σε επενδυτές. Ο στόχος μας, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση αλλά και στην ποιοτική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, μέσω και της επιχειρηματικής συμβουλευτικής. Οι προκλήσεις στις οποίες έχουμε ως στόχο να βοηθήσουμε είναι, ενδεικτικά, η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων, η ακριβής παράδοση των προϊόντων στους πελάτες στο εξωτερικό, το σοβαρό και αξιόπιστο προφίλ της εταιρείας, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η αύξηση της παραγωγής και η ενίσχυση της εξωστρέφειας. Παράλληλα, θα συντονίζουμε κοινές δράσεις των εταιρειών, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις, κοινή διαφήμιση και επέκταση σε νέες αγορές, εξεύρεση στρατηγικών συμμαχιών με οίκους του εξωτερικού κ.λπ.».

Πώς οδηγήθηκε σε αυτή τη σκέψη η Attica Finance; Εννοώ, πέραν της δυσκολίας που ακόμα υφίσταται όσον αφορά την τραπεζική χρηματοδότηση, εντοπίσατε και άλλα «κενά» που μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε να καλύψει όσον αφορά εταιρείες τέτοιου μεγέθους;
«Τα επενδυτικά κεφάλαια αποτελούν μονόδρομο πλέον για την έξοδο της χώρας από την κρίση, αλλά και την κατεύθυνση προς την οποία κινείται ολόκληρη η Ευρώπη. Ειδικά στη χώρα μας η αδυναμία των τραπεζών να βοηθήσουν τις υγιείς επιχειρήσεις επιβάλλει την ανάπτυξη νέων επενδυτικών εργαλείων και του τομέα της επενδυτικής τραπεζικής.

Η Attica Finance έχει εγκαίρως αναγνωρίσει τη στροφή πολιτικής που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι σήμερα τα δανειακά κεφάλαια στην Ευρώπη αντιπροσώπευαν το 65% - 70% της συνολικής ροής του χρήματος προς την οικονομία, έναντι 30% - 35% των επενδυτικών κεφαλαίων. Το τελευταίο διάστημα η σχέση αυτή ανατρέπεται και η Ευρώπη προσαρμόζεται με την κατανομή που ισχύει στην Αγγλία και στις ΗΠΑ η οποία είναι ακριβώς αντίστροφη (70% επενδύσεις και 30% δάνεια). Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποτυπώνεται στην Πράσινη Βίβλο, στις αποφάσεις της ΕΟΚΕ, καθώς και στη λογική που εισάγει το πακέτο Γιούνκερ, που στοχεύει στα επενδυτικά κεφάλαια (Equity Fund) και όχι στα δανειακά κεφάλαια μέσω τραπεζικού συστήματος, για τη μόχλευση των κεφαλαίων που θα διαθέσει η Κομισιόν.

Παράλληλα, το μικρό μέγεθος των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι αποτρεπτικό για μεγάλα funds να επενδύσουν στη χώρα μας, παρά το έντονο ενδιαφέρον που μας έχει κοινοποιηθεί. Ένα ΑΚΕΣ λοιπόν με ένα καλάθι επιχειρήσεων καλύπτει αμέσως τον στόχο τόσο του μεγέθους όσο και της διασποράς κινδύνου».

Σε επόμενη φάση θα υπάρξει προσέγγιση επιχειρήσεων άλλων κλάδων;
«Μέλημά μας στην παρούσα φάση είναι η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος με τη συνεργασία και του ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ και η οποία στοχεύει αποκλειστικά στον κλάδο τροφίμων και ποτών, όπου υπάρχει και τεράστια εμπειρία αλλά και δυνατότητες. Άλλοι κλάδοι θα μπορούσαν να εξεταστούν στα πλαίσια άλλων συνεργασιών και με την ίδρυση άλλων ΑΚΕΣ. O Σύνδεσμος Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων και Ποτών Εξωτερικού δραστηριοποιείται μέσω των εμπορικών δικτύων που διαθέτει στην Ευρώπη και διεθνώς στην προώθηση, την ανάδειξη και τη στήριξη της ελληνικής διατροφής υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Αποτελείται από ένα πολύ μεγάλο δίκτυο εμπόρων, με μακροχρόνια παρουσία, που πραγματικά διαφημίζει την ελληνική κουζίνα στις αγορές του εξωτερικού και στηρίζει στην πράξη τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Το εγχείρημα που ξεκινάμε καταφέρνει κάτι μοναδικό. Να συνδυάσει τα οφέλη εισαγωγέων, εξαγωγέων και επενδυτών. Και γι’ αυτό τον λόγο θεωρούμε σίγουρη την επιτυχία του. Οι εισαγωγείς-μέλη του ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ έχουν ήδη χτίσει ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους Έλληνες εξαγωγείς, συνεπώς ξέρουν τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους, ενώ παράλληλα είναι πρόθυμοι να απορροφήσουν τις επιπλέον ποσότητες που θα παράγουν οι εξαγωγείς. Συνεπώς και οι εξαγωγείς έχουν εξασφαλισμένες τις πωλήσεις τους αλλά και οι επενδυτές μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων είναι πραγματικά και όχι υποθετικά». 

Υπάρχει σκέψη έκδοσης εταιρικών ομολόγων για κάποια ή κάποιες από αυτές τις εταιρείες;
«Η κύρια επιδίωξή μας θα είναι η απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στις εταιρείες μέσω επενδύσεων σε ίδια κεφάλαια. Ωστόσο άλλα εργαλεία, όπως μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια κ.λπ., δεν αποκλείονται. Σε κάθε περίπτωση το είδος της συμμετοχής εξαρτάται από τις ανάγκες της κάθε εταιρείας και κατόπιν συμφωνίας με τους μετόχους της».  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα