Oι προτάσεις της Κομισιόν για τα κόκκινα δάνεια- Στο 46,7% το ποσοστό στην Ελλάδα

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 14:13
UPD:14:33

Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη μείωση των «κόκκινων δανείων» στην ΕΕ κατέθεσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ, από τα στοιχεία που παραθέτει, επιβεβαιώνεται ότι το πρόβλημα είναι οξύτερο στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία. 

«H Ελλάδα εμφανίζει μακράν το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, 46,7% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017» υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόφσκις, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όσον αφορά στους παράγοντες, που οδήγησαν σε αυτό εξήγησε: «Η Ελλάδα πέρασε την πιο βαθιά και μακρά κρίση από όλα τα άλλα κράτη-μέλη...Οι προτάσεις που καταθέσαμε σήμερα αφορούν και την Ελλάδα, κυρίως σε ό,τι αφορά την εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση εξασφαλίσεων δανείων και τις λεγόμενες προτάσεις δεύτερης ευκαιρίας για την αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων».  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, τα «κόκκινα» δάνεια στην Ελλάδα μειώθηκαν τον τελευταίο χρόνο από 47,4% το τρίτο τρίμηνο του 2016 σε 46,7% το τρίτο τρίμηνο του 2017. Η μεγαλύτερη πτώση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατεγράφη στην Ιταλία (24,9%) και στη Σλοβενία (24,8%).

Οι προτάσεις της Κομισιόν 

Η δέσμη μέτρων, που παρουσίασε η Επιτροπή, ορίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με μείγμα συμπληρωματικών δράσεων πολιτικής σε τέσσερις βασικούς τομείς:

α)διασφάλιση της δέσμευσης κεφαλαίων από τις τράπεζες για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με δάνεια που θα εκδοθούν στο μέλλον και ενδέχεται να μην εξυπηρετηθούν

β) ενθάρρυνση της ανάπτυξης δευτερογενών αγορών στις οποίες οι τράπεζες μπορούν να πωλούν τα NPL τους σε διαχειριστές πιστώσεων και επενδυτές

γ)διευκόλυνση της είσπραξης οφειλών, συμπληρωματικά προς την πρόταση για την αφερεγγυότητα και την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 και

δ) παροχή βοήθειας για την αναδιάρθρωση των τραπεζών στα κράτη μέλη που το επιθυμούν, μέσω της παροχής μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών —ενός σχεδίου στρατηγικής— για την ίδρυση εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMCs) ή για τη θέσπιση άλλων μέτρων για τη διαχείριση των NPL.

Όσον αφορά στον πρώτο τομέα, η τροποποίηση του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις θεσπίζει κοινά ελάχιστα επίπεδα κάλυψης για πρόσφατα χορηγηθέντα δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα. Σε περίπτωση που μια τράπεζα δεν πληροί το εφαρμοστέο ελάχιστο επίπεδο, θα εφαρμόζονται αφαιρέσεις από τα ίδια κεφάλαιά της. Το μέτρο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ανεπάρκειας κεφαλαίων για την κάλυψη ζημιών από μελλοντικά NPL και αποτρέπει τη συσσώρευσή τους.

Όσον αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα NPL επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη οδηγία ορίζει τις δραστηριότητες των διαχειριστών πιστώσεων, καθορίζει κοινούς κανόνες για την αδειοδότηση και την εποπτεία και επιβάλλει κανόνες δεοντολογίας σε ολόκληρη την κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς που συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλες τις χώρες της κοινότητας χωρίς να υπόκεινται σε χωριστές εθνικές απαιτήσεις αδειοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό οι αγοραστές τραπεζικών δανείων υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρχές κατά την αγορά ενός δανείου. Οι αγοραστές καταναλωτικών δανείων από τρίτες χώρες οφείλουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εγκεκριμένων διαχειριστών πιστώσεων από την Ένωση. 

Στο μέτωπο της ταχύτερης εξωδικαστικής αναγκαστικής εκτέλεσης εξασφαλίσεων δανείων, προτείνεται τράπεζες και οι δανειολήπτες να μπορούν να συμφωνούν εκ των προτέρων έναν ταχύτερο μηχανισμό για την ανάκτηση της αξίας δανείων που καλύπτονται από εξασφαλίσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του δανειολήπτη, η τράπεζα ή άλλος ενέγγυος πιστωτής μπορεί να ανακτήσει την εξασφάλιση που καλύπτει το δάνειο με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Τέλος όσον αφορά στο τεχνικό σχέδιο στρατηγικής για τον τρόπο ίδρυσης μιας εθνικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ΕΔΠΣ), είναι μη δεσμευτικό και παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης εθνικών ΕΔΠΣ, εφόσον το κρίνουν χρήσιμο. Αν και οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται έκτακτη λύση, το σχέδιο διευκρινίζει τον επιτρεπόμενο σχεδιασμό ΕΔΠΣ που λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. Καθορίζει επίσης εναλλακτικά μέτρα για τα απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία.

naftemporiki.gr Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα