Ενισχυμένα τα μεγέθη της Fourlis

«Εκτίναξη» κερδών 67% στα 10 εκατ. - Αύξηση πωλήσεων 1,4% στα 434 εκατ.
Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 13:28
UPD:13:28

Από την έντυπη έκδοση

Με αυξημένα κέρδη μετά από φόρους κατά 67%, στα 10 εκατ. ευρώ, και με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 434 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,4%, έκλεισε η οικονομική χρήση 2017 για τον όμιλο Fourlis, που βελτίωσε στο συγκεκριμένο διάστημα τη λειτουργική κερδοφορία του και μείωσε τα χρηματοοικονομικά του έξοδα.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου το 2017 ανήλθαν σε 41,8 εκατ. ευρώ έναντι 38,4 εκατ. ευρώ το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 8,8%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ίδιο διάστημα σε 14,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7,7 εκατ. ευρώ το 2016, με αύξηση 88,9%. Έτσι τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 67% σε σχέση με τα κέρδη του 2016, ήτοι 6 εκατ. ευρώ.

Στις επιδόσεις ανά κλάδο, η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 291,3 εκατ. ευρώ το 2017, που είναι περίπου στα επίπεδα του 2016.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,5%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 9,8% και το EBITDA του τομέα ανήλθε στα 31 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 29,1 εκατ. ευρώ το 2016. Επίσης τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13,8 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2016. 

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά επτά καταστήματα ΙΚΕΑ, πέντε από τα οποία στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν επτά σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Κομοτηνή και δυο στη Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς) και ηλεκτρονικό κατάστημα ΙΚΕΑ (e-commerce) και στις τρεις χώρες παρουσίας του σήματος (Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο), με θετικές μάλιστα επιδόσεις. 
Στον τομέα της λιανικής αθλητικών ειδών (Intersport), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με το 2017, στα 142,7 εκατ. ευρώ έναντι 136,5 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με τη δραστηριότητα να εμφανίζει EBITDA 11,9 εκατ. ευρώ, κινούμενη στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2016 και κέρδη προ φόρων 1,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,3 εκατ. ευρώ το 2016. 

Ο όμιλος Fourlis αριθμεί 127 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών, με το δίκτυο καταστημάτων Intersport να αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 23 στην Τουρκία, επτά στη Βουλγαρία και τέσσερα στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και δύο στην Τουρκία.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στην Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη και παράλληλα παραμένει στρατηγικός στόχος για τον όμιλο η ανάπτυξη του e-commerce και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται η Intersport.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα