Αύξηση εσόδων και κερδών για την ElvalHalcor

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 11:41
UPD:12:07

Συγκεκριμένα αύξηση 21,5% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, ανερχόμενος στα 1,863 δισ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) σανήλθαν στα 160,5 εκατ. ευρώ από 124,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, βελτιωμένα κατά 35,8 εκατ. ευρώ ή 29%. Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους έκαναν «άλμα» 98% στα 63,9 εκατ. ευρώ. 

Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών πέτυχε το 2017 η ElvalHalcor, χάρη στην ανάκαμψη των τιμών των μετάλλων, την ισχυρή ζήτηση και το μειωμένο βιομηχανικό κόστος.  

Συγκεκριμένα αύξηση 21,5% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, ανερχόμενος στα 1,863 δισ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) σανήλθαν στα 160,5 εκατ. ευρώ από 124,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, βελτιωμένα κατά 35,8 εκατ. ευρώ ή 29%. Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους έκαναν «άλμα» 98% στα 63,9 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2017, λόγω της λογιστικής αντιμετώπισης της συγχώνευσης και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης αυτής περιλαμβάνουν τις πωλήσεις το αποτέλεσμα της Ελβάλ και των θυγατρικών της για όλο το έτος, της Χαλκόρ και της Fitco μόνο για τον 12ο μήνα, και της Sofia Med για τους μήνες 8ο – 12ο.

Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και από τις ανοδικές τιμές των μετάλλων, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα η μείωση του βιομηχανικού κόστους, η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών συνέβαλαν στην ενίσχυση της κερδοφορίας.

Σε επίπεδο κλάδων, εκείνος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,2% και της αξίας κατά 13,8%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 959 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 53,8 εκατ. ευρώ έναντι 33,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 15,4% έναντι της χρήσης 2016 και η αυξημένη εκμετάλλευση της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας οδήγησε στη βελτίωση του αποτελέσματος. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 10,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,0 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα