Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφ

Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018 15:43
UPD:23:53

Αθήνα 2 Μαρτίου 2018

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

 

H ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/30.4.2007 της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ' αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την σχετική επανυποβολή γνωστοποίησης του  Υπουργείου Οικονομικών την οποία η Εταιρεία έλαβε ηλεκτρονικά στις 2 Μαρτίου 2018 ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου (έμμεσα και άμεσα) που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 65.319.740 (6133%) εκ των οποίων τα άμεσα δικαιώματα ψήφου αφορούν σε 53.250.001 (50%+1 μετοχή) κοινές ονομαστικές μετοχές και τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου αφορούν σε 12.069.739 (1133%) κοινές ονομαστικές μετοχές.

 

Η επανυποβολή οφείλεται στην από 1/3/2018 διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ Β 697/1.3.2018) της 262/21.02.2018 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ τΒ 614/22.02.2018). Η διόρθωση αφορά στον αριθμό των μετοχών που μεταβιβάστηκαν από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) στο Ελληνικό Δημόσιο ήτοι 17.004.761 μετοχές (1597% του μετοχικού κεφαλαίου) αντί 16.967.000 μετοχές (1593% του μετοχικού κεφαλαίου).

Τα δικαιώματα ψήφου των 12.069.739 μετοχών (1133%) αφορούν στο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει άμεσα το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Το σύνολο (100%) των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ κατέχεται από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) η οποία με τη σειρά της ελέγχεται κατά 100% από το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο ελέγχει έμμεσα τα εν λόγω δικαιώματα.

Η εν λόγω μεταβολή του άμεσου και έμμεσου ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. οφείλεται στη μεταβίβαση 17.004.761 μετοχών (1597%) από το ΤΑΙΠΕΔ απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο κατόπιν εκτέλεσης  εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με την απόφαση 262  της διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ τ΄Β/614/22.02.2018) και της από 1.3.2018 διόρθωσης σφάλματος (ΦΕΚ Β 697/1.3.2018) με τις οποίες έγινε μερική ανάκληση της 195/27.10.2011(ΦΕΚ Β΄ 759) Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσης και έμμεσης) του Ελληνικoύ Δημοσίου δεν έχει μεταβληθεί.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα