Διευκρινήσεις για το Ταμείο για το Ψηφιακό Αλμα

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2006 17:28

«Το Ταμείο για το Ψηφιακό Αλμα, ύψους €100 εκατ., χρηματοδοτούμενο από το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» θα έχει τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 2992/2002. Το Ταμείο έχει συνολική διάρκεια ισχύος δώδεκα έτη, αρχής γενομένης από την σύναψη της συμβάσεως της συστάσεώς του ενώ η επενδυτική περίοδος περιλαμβάνει δύο φάσεις: τη φάση της αρχικής επένδυσης (2 έτη) και τη φάση της επανεπένδυσης (5 έτη).

Τη Διαχείριση του Ταμείου θα ασκεί Ιδιώτης Διαχειριστής που θα επιλεγεί μέσω ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Η αμοιβή του Διαχειριστή κινείται μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής καθώς αντιστοιχεί κατά μέγιστο σε ποσοστό 1,95% του συνολικού κεφαλαίου ετησίως καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας του Ταμείου. Επιπλέον, ο Διαχειριστής του Ταμείου θα λαμβάνει τις επενδυτικές αποφάσεις βάσει εμπορικού σκεπτικού και θα αμείβεται ανάλογα με τις επιδόσεις του. Συνεπώς, η ετήσια αμοιβή του δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από την ποιότητα της εργασίας του. Εάν ο Διαχειριστής δεν πραγματοποιεί το έργο με βάση τα συμφωνημένα, η αμοιβή που θα λαμβάνει μειώνεται με τρόπο σαφή που περιγράφεται αναλυτικά στο προσχέδιο Προκήρυξης.

Το ΠΑΣΟΚ, μόνο αυτό από το σύνολο των κομμάτων της Ελληνικής Βουλής, αρνείται να συμμετάσχει στη Διακομματική Επιτροπή που είναι ούτως ή άλλως αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού του έργου. Ωστόσο, δεν προκαλεί έκπληξη η γνωστή μηδενιστική αντιπολιτευτική τακτική των στελεχών του. Περισσότερο εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ αρνείται πεισματικά κάθε μέτρο που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των Ελλήνων πολιτών, την τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης και την πρόοδο των νέων τεχνολογιών μέσω της Ψηφιακής Στρατηγικής, όπως και σε αυτή την περίπτωση».

Αυτά, μεταξύ άλλων, τονίζεται σε ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα