ΕΤΕ: Πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις στη Χαλκιδική

Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2006 13:45

Σειρά μέτρων αποφάσισε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του νομού Χαλκιδικής, με στόχο να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στις συναλλαγές τους με την τράπεζα.

Συγκεκριμένα, οι δόσεις από πάσης φύσεως δανειακές οφειλές, είτε σε € είτε σε συνάλλαγμα, με λήξη από 21.8.2006 έως 31.12.2006 παρατείνονται, εφόσον το επιθυμούν οι πελάτες, μέχρι 31.8.2007 με ενήμερο επιτόκιο.

Οι τόκοι που λογίστηκαν στις 30.6.2006 καθώς και αυτοί που θα λογιστούν στις 31.12.2006, παρέχεται η ευχέρεια να εξοφληθούν μέχρι τις 31.12.2006 και 30.6.2007 αντίστοιχα.

Όσες οφειλές βρίσκονταν στην προσωρινή καθυστέρηση στις 21.8.2006 παρατείνονται μέχρι 31.8.2007 και θα εκτοκίζονται από 22.8.2006 με ενήμερο επιτόκιο.

Διευκρινίζεται ότι στις διευκολύνσεις αυτές δεν υπάγονται οφειλές από χρηματοδοτήσεις καλυπτόμενες με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Εφόσον ανακοινωθούν από την Πολιτεία μέτρα ανακούφισης της πληγείσας περιοχής, η Εθνική Τράπεζα, όπως σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση στο παρελθόν, θα πρωτοστατήσει στην εφαρμογή τους, καταλήγει η ανακοίνωση της τράπεζας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ

Σχολιασμένα