Ο.Λ.Π. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 17:28
UPD:23:53

Το Δ.Σ. του ΟΛΠ ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017 σύμφωνα με την οποία:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1115 εκ. έναντι € 1035 εκ. της αντίστοιχης χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 77 %.

Ιδιαίτερα αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι δραστηριότητες στο Container Terminal κατά € 7εκ. (531%) όπου η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 706% δηλαδή 453.264 ΤEU έναντι 265.716 TEU το 2016 ενώ αυξημένα ήταν τα έσοδα από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κατά € 34 εκ. περίπου (84 %).

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 212 εκ. έναντι € 110  εκ. της χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 92% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 686% σε € 113 εκ. έναντι € 67 εκ. της χρήσης 2016.

Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν μικρή αύξηση 2% και ανήλθαν σε € 949 εκ. έναντι € 928 εκ. το 2016 ενώ οι αμοιβές προσωπικού παρουσιάζονται αυξημένες κατά 172% από τη προηγούμενη χρήση λόγω της καταβολής δύο επιπλέον μισθών (δώρο Χριστουγέννων Πάσχα επίδομα αδείας) μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.

Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει € 41 εκ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό  Δημόσιο για τη χρήση 2017 έναντι 3 εκ. το 2016 και 2 εκ. το 2015.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε € 01712 από € 00892 το 2016 (αύξηση 92%).

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu: “Η πρώτη πλήρης χρονιά της νέας Διοίκησης στο λιμάνι του Πειραιά σημαδεύτηκε από πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία οφείλονται πρωτίστως στους εργαζόμενους της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια με την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο τόσο η επιχειρησιακή λειτουργία όσο και η οικονομική αποτελεσματικότητα της ΟΛΠ Α.Ε.”     

Σχολιασμένα