Οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων

Προθεσμίες: Όλα όσα πρέπει να προσέξουμε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον Φεβρουάριο
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2018 12:27
Eurokinissi/?ϋQ???M

Από την έντυπη έκδοση 

Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής Φορολογικού Τμήματος, Ορκωτός Ελεγκτής
Επιμέλεια: Ευγενία Κουσαθανά, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος / Ιωάννα Σιγανού, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Νομικές Οντότητες του άρθρου 2 περ γ’ και δ’ του Ν.4172/2013 αντίστοιχα (δηλ. κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα, όπως και κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες και κοινωνίες αστικού δικαίου), υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους για εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτό (άρθρο 68 παρ.2 του Ν. 4172/2013).

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»

Σχολιασμένα