ΥΠΑΝ: Χρηματοδότηση 25 έργων

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2006 15:43

Τη χρηματοδότηση 25 έργων συνολικού ύψους 1.890.000 ευρώ από τα οποία καλύπτονται με δημόσια δαπάνη 1.635.000 ευρώ ενέκριναν ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου, μετά από εισήγηση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητή Ιωάννη Τσουκαλά.

Τα ερευνητικά έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΝΤΕΡ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ). Το πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ επιδιώκει την προσέλκυση αξιόλογων ερευνητών από το εξωτερικό και την ένταξή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο ερευνητικό σύστημα της χώρας με κύριο στόχο τη μεταφορά πληροφοριών και τεχνογνωσίας στον τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας από το διεθνή χώρο προς τις ελληνικές ερευνητικές μονάδες και αντίστροφα, σε θέματα κρίσιμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και την βελτίωση της δικτύωσης ελληνικών ερευνητικών ομάδων με ξένες.

Εξάλλου, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης, μετά από εισήγηση του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπύρου Παπαδόπουλου, ενέκριναν τη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1.073.000 ευρώ τεσσάρων επιχειρήσεων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα 2.9.4 «Ενίσχυση της δημιουργίας / επέκτασης μονάδων για τη διαχείριση ή και αξιοποίηση αποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε αφορά ολοκληρωθείσες επενδύσεις συνολικού ύψους 2.683.000 ευρώ.

Στόχος του Προγράμματος 2.9.4 είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της διαχείρισης αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων, η αντιμετώπιση οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο και η κάλυψη σε σημαντικό βαθμό του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις διαχείρισης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων.

Επισημαίνεται ότι στους δυο Κύκλους του Προγράμματος 2.9.4 έχουν ενταχθεί και 72 υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις οι οποίες υλοποιούν έργα συνολικού προϋπολογισμού 113.110.000 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα